مانع اصلي نوسازي بافت شهري فقر مديريت است

عضو انجمن مفاخر معماری ایران گفت: برای نوسازی بافت های فرسوده یك شهر ابتدا مدیریت كافی نیاز است ولی در این زمینه تا به حال مدیریت به قدر كافی قوی عمل نكرده است.

اردشیر سیروس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: در زمینه نوسازی بافت های فرسوده شهری مدیریت جامع حرف اول را می زند.

وی گفت: تا به حال برای نوسازی بافت های فرسوده شهری كم و بیش طراحی هایی صورت گرفته ولی متولی نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده وجودنداشته است.

سیروس تصریح كرد: بیش از اقدام به بازسازی و نوسازی باید یك شهر را از نظر جامعه شناسی،‌هویت شهری، مالكیت و تقسیم بندی كشوری بررسی كرده و سپس با ضوابط اجتماعی، سنتی و احتیاجات شهری طراحی كرده و در نهایت بودجه در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول اضافه كرد: در كنار برنامه های فوق باید برنامه ها را زمانبدی و شبكه های شهری را پیاده سازیم.

سیروس در كنار مدیریت مسئله مالی را یكی از پایه های نوسازی دانست و تصریح كرد: مسئله مالی و اقتصادی در كنار مسائل دیگر مطرح شده ولی در رأس تمام مسائل مدیریت حرف اول را می زند یعنی باید هرم مدیریت ساخته اقتصاد را مرحله بندی كرده و سپس شروع به نوسازی كنیم.

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/مديريت-و-نوسازی-بافت-شهری/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/1494