شهر زندگی

پیش گفتار :

درمورد شهر وشهر شینی و جذابیت  های آن توسط اساتید و صاحب نظران سخن بسیار گفته شده است که نگارنده از بعضی از نکات و نظریه ها در این مقاله استفاده خواهد کرد .

 این مقاله نظر شخصی نگارنده بوده و شاید در مورد مطلب دارای نشیب و فرازهائی باشد که تصور می رود ذکر آن موارد و نتایج  بدست آمده بحثی جدید  در این باب باشد .

گفتار اول

شهر و شهرنشینی یکی از ارکان اصلی و شناخته شده زندگی انسان ها  می باشد .

انسان ها چه در ده و یا قصبه و یا شهرک و یا شهر زندگی می کنند از سبک و سیلق زندگی شهری استفاده می کنند  زیرا مدنیت و زندگی شهری به بزرگی و وسعت جغرافیائی شهر نیست .
در زمانی که ارتباطات و دنیای آی تی در دنیا حرف اول زندگی را می زند مرزهای بین کشور ها و یا بین شهرها و دهستان ها خطی فرضی و است .
دنیای علم و تکنولوژی جدید باعث ازبین رفتن فرضیه های مصادره و حبس گنجینه ها و تمدن ها و رفتارها در یک منطقه شده است .
در هر لحظه همه می توانند با هم در ارتباط باشند بنابراین دهستان ها و شهرها و به طور کلی کشور ها از یک دید در زیر چتر دنیای ارتباطات  می باشند .
همانگونه که در اصول کلی مکتب پست مدرن ذکر شده رسانه ها یکی از نافذ ترین واثر گذارترین وسیله در زندگی انسان است و تقریبا" خط ومشی زندگی را مشخص میکند  .
در دنیائی که زندگی میکنیم لحظه ای نیست که با دنیای ارتباطات رسانه ای سر وکار نداشته باشیم .

روزنامه ها رادیو تلویزیون و اینترنت و سایر اینگونه موارد تعیین کننده خط و مشی زندگی ما انسانها بوده بدون آنکه بدانیم فقط در حرکت تصمیم گیرنده هستیم و در مورد زندگی و سکونت وتمدن و مدنیت تابع گفتارها و سروده ها و کنش وواکنش های دیگر انسانها هستیم . شاید کمی اقرار آمیز باشد ولیکن حقیقت دارد .

چندنمونه بعنوان مثال ذکر میشود :

با شنیدن اخبار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با شرح و تفسیر آن رسانه در ذهن دریچه باز خواهد شد و آن گفتار و یا اخبار بر روی ذهن نقش می بندد و در زمان نیلاز از آن استفاده می کنیم ودر صورت نیاز منبع مطلب را آن نشریه و یا رسانه اعلام میکنیم .

انسان ها اگر با تصویر  آشنا شوند آن تصویررا در ذهن خود با تصاویر ذهنی مطا بقت و در نهایت نقش جدیدی برذهن خود طراحی میکنند و این طرح الگوی بینش تصویری درزتندگی میگردد .

سرزمین ها و مناطق دیگر بیا توجه به دنیای دیجیتال متعلق  به یک کشور و یا استان نیست بلکه متلق به بشریت است . زیرا هر فرد که با دنیای ارتباطات سروکار پیداکند به تمام سرزمینها و کشورها از نظر بصری و ارتباطی میرود و آن را میبیند . 

شنیده ودیده ها بر ای انسانهای مرتبط با دنیای دیجیتال  نا خود آگاه الگو قرار میگیرد .

گفتار دوم

فلسفه شهر و شهر نشینی و مدنیت در دنیای فعلی قابل کنترل نیست و اگر تصور نمائیم که شهر و یا شهر نشینی و مدنیت را کنترل نموده ایم به تصور نگارنده تصوری غلط است .

 انسانها زنده اندو نیاز به تنفس دارند . تنفس در هوای پاک  /هوائیکه قابل استنشاق باشد .

انسان ها زنده اند و نیاز به سکونت گاه دارند سکونت گاهی که در قرون متمادی دارای تغییراتی گردیده است . بافت شهر ها و دهستان ها و  .. تعیین کنده سکونت گاه های انسانهای این دوره گردیده است

انسانها زنده اندو نیاز به آرامش و تندرستی برای زندگی دارند . .
انسانها زنده اند و نیاز به محل کارودآمد ودخل وخرج دارند .
انسانها زنده اند و نیاز به مدنیت دارند . اگر مدنیت وجود نداشته باشد و یا بعبارت دیگر آن را از جانعه حذف کنیم انسان تبدیل به حیوان سخنور ومثابه میمون خواهد شد و  بدون هیچگونه تمدنی زندگی میکند .

گفتار سوم

در این گفتارسئوالی مطرح میشود وآن اینکه شهر آرمانی من کجاست وباید دارای چه ظوابطی باشد .

از نظر ظوابط و تقسیمات  شهرسازی کلیه شهرها دارای کالبد خود بوده و فقط از نظر کاربری بنام های مختلف نامیده میشوند  برخی شهر تجاری و برخی شهر صنعتی م برخی شهرمذهبی ( زیارتی ) و.....  که تمام این شهر ها دارای شبکه بندی شهری و داشتن خدمات شهری و سایر پارامتر ها میباشند .

داشتن خصوصیات فوق  دلالت بر جذابیت شهر نمیکند بلکه آن خصوصیت ها نشانگر کالبد و کاربری  آن شهر است .

گفتار چهارم

عواطف و احساسات وتمایلات بشری  در هر دوره با توجه به رسانه های ذکر شده تغیر میکند .

 در زمینه رنگ زمانی  رنگ سبز و زمان دیگری رنگ زرد را رنگ سال  انتخاب است ودر مورد سکونت گاه ها اینچنین است . سکونت گاه های منفرد و یک طبقه و در حاات دیگر سکونتگاه های  چندین طبقه و برجهای مسکونی  .

خیابانهای تنگ وباریک ودراز و همزمان اتوبانهای عریض و پهن و طولانی .

زندگی ماشینی بجای زندگی ساده و بی آلایش  .

کار در کارخانه ها و و قرارگرفتن انسان در ردیف رباط ها و مشابه آنها.

گفتار پایانی :

راستی شهر من کجاست و جذابیت آن شهر در چیست :
هر چه در باب سخن گفته شود بسیار اندک است
این سئوال را پاسخ  بسیار و اطلاعات با وجود وسعت در نتیجه گیری  ناقص است  زیرا باید دید که در کدام وادی جذابیت شهری برای شهر من تعریف میگردد .
آیا شهر عرفانی  مورد نظر است .
آیا شهر صنعتی شهری جذاب است .
آیا شهر مذهبی ( زیارتی )  شهری جذاب است .
و آیا شهر ...........   مورد نظر است

استاد دکتر باستانی پاریزی (استاد تاریخ ) در مقاله ای در مورد تاریخ چنین نوشته اند:

( اگر در مورد عصر و یا واقعه ای مطلبی نوشته میشود باید جهت و سوی نگرش به آن مد نظر قرار گیرد .

زمانیکه از جنگها سخن گغته میشود و یا از عرفان آن عصر و سایر موارد هریک نگارش مورخ در آن زاویه است )

پس با سخن استاد این مقاله را به پایان میبرم و معتقدم در دریای بیکران به جستجوی چه هستیم و از آن دریا چه میخواهیم .
  آیا جذابیت شهر به زرق وبرق و تجملات است و یا به آراستگی و عرفان .
هریک از خوانندگان خود قضاوت کنند و جوابی برای آن بیابند .
سخن کوتاه و رشته کلام به دیگران سپرده میشود .

 

 بیژن علی آبادی

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/شهر-زندگی/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/16614