گزارش هم اندیشی دیلمان

یکصدوبیست و هشتمین گفتمان هنر و معماری - " دیلمان "

این نشست حاصل همکاری انجمن مفاخر معماری ایران با موسسه مطالعات منظر پایدار بود. 
بیشتر به بافت جغرافیایی، زیست محیطی دیلمان پرداخت و در ابتدا هم طبق روند نشست های پیشین فیلم مستندی نمایش داده شد با موضوع دیلمان و به نام دیلمان بهشت گمشده.

خانم مهندس رنجبری  پس از  توضیحی مختصر راجع به فیلم به معرفی سخنرانان پرداختند.

هم اندیشی دیلمان

گفتارهای این هفته به ترتیب بر عهده آقای مهندس تطهیری مقدم و خانم ظفرنژاد بود.

مهندس تطهیری مقدم - هم اندیشی دیلمان

در گفتار اول طی پخش عکس هایی از تاریخ باستانی دیلمان , ایشان توضیحاتی راجع به قدمت این سرزمین ارائه نمودند.و در گفتار دوم بحث متمرکز بر زیست محیط جنگل های دیلمان از جمله هیرکان بود.

دکتر ظفر نژاد - هم اندیشی دیلمان

در ادامه دعوت شد از آقای شهریار سیروس مسئول برگزاری مسابقهعکس ارسال شده تا ایشان ده نفر برتر مسابقه عکس سال ۹۲ را اعلام نمایند, همچنین مسابقه عکس سال ۱۳۹۳ با عنوان " گیلان در قاب "توسط ایشان اعلام شد که تا پایان سال ۱۳۹۳ فرصت ارسال خواهد بود.

شهریار سیروس - هم اندیشی دیلمان


موسسه مطالعات منظر پایدارکه مسابقه عکس  " گلستان در قاب " را برگزار کرده بود در پایان با حضور دکتر محمد مهدی محمودی مدیرعامل این موسسه جوایز خود را به برندگان اهداء نمودند.

برندگان مسابه عکاسی منظر گلستان در قاب

 هم اندیشی دیلمان

 

مطالب مرتبط :

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/دیلمان/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/17012