خیرآباد نامه

اونو، موریو(1376)، خیرآباد نامه(25 سال با روستاییان ایران)، ترجمه ی هاشم رجب زاده، تهران: موسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

خیرآباد نامه، کتابی است در زمینه ی ایران شناسی، که توسط پروفسور موریواونو، استاد دانشگاه توکیو در سال 1989 که بیست و پنج سال از زمان تحقیق این استاد در روستای خیرآباد می گذشته، نگاشته شده است.

مولف، اثر خود را نه به شکل یک گزارشنامه ی تحقیق روستایی، بلکه آن را ترسیم گر و تصویر کننده ی زندگی روستائیان این منطقه می داند، از همین رو می توان آن را شبیه به یک مردم نگاری و شاید روایت هایی داستان گونه از زندگی آن مردم دانست.
این کتاب ترجمه ی اولیه اش را با ترجمه ی تعدادی از دانشجویان ژاپنی مترجم کتاب در بخش فارسی و ایران شناسی دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا به زبان فارسی آغاز می کند که با ویراستاری و بازنویسی و اصلاح دقیق هاشم رجب زاده به همراه دکتر اونو، به اتمام می رسد، و توسط انتشارات دانشگاه تهران در سال 1376 به زیر چاپ می رود.
پروفسور اونو، علاوه بر این کتاب آثار دیگری نیز درباره ی ایران دارد. دهکده ی ساعتلو رضائیه(مونوگرافی)، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1345/ ابراهیم آباد (نیشابور)، تحقیق مشترک با مهدی طالب(مونوگرافی)، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی،1346/کتاب روزهای ایران، انتشارات رادیو تلویزیون ملی ژاپن(NHK)، پاییز 1985) و...، از آثار اوست.

در ادامه، فهرست کتاب آورده می شود؛

o    پرده ی اول ..
-    سال 1964
1.    مردی به نام مش غلامرضا
2.    داستان اسکان کوچ نشینان طایفه ی لَشَنی
3.    بنیاد شدن ده به وسیله ی مالک و اصلاحات ارضی
4.    مشتعلی میرزا کشاورز
5.    شکایت عباسقلی
6.    روستائیانی که زمین ندارند

o    پرده ی دوم..
-    صحنه ی اول: سال 1974
1.    پس از ده سال دوباره با روستائیان
2.    فرا رسیدن موج ماشینی شدن دوباره به ده
3.    مُردن مردنه!
4.    کشف آثار ناحیه ی مسکونی کلاک
5.    فرو ریختن نظام گردش هرساله ی زمین
6.    دزد انار
7.    خانه ی نوی مش غلامرضا
8.    چادرنشینان عرب و خیرآباد
9.    خسوف در ده
10.    مهمانی خداحافظی

o    پرده ی دوم..
-    صحنه ی دوم : سال های 1976-1975
1.    مرگ پیران روستا
2.    قضیه ی حمام
3.    تعصب طایفه ای و تبعیض طبقاتی در ده
4.    از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم
5.     قالی بافی
6.    حال و روز رضوی، مالک پیشین خیرآباد
7.    عاشورای محرم
8.    دعوای دو برادر: مش غلامرضا و مش رمضان

o    پرده ی سوم..
-    سال های 1980- 1987
1.    سراسیمگی علیرضای جوان
2.    شهر در آستانه ی انقلاب، اما دِه...
3.    رویداد انقلاب
4.    رفتن علیرضا  به تهران در پی کار و روزی
5.    نیم سال پس از انقلاب
6.    پایان نظام گردش هر ساله ی زمین میان کشاورزان صاحب سهم
7.    نمای دِه پس از انقلاب
8.    لز بین رفتن مقام کدخدا

o    پرده ی چهارم..
-    سال های 1989- 1983
1.    شهادت نوروز در جنگ
2.    فرا گرفته شدن دِه در سیاست انقلاب
3.    ساختن مرغداری و چاه زدن بی رویه
4.    نومیدی مش غلامرضا
5.    برق تازه آمده در خیرآباد
6.    کشاورزهای آزاد شده به کجا می روند؟
7.    در گورستان
8.    یاد و خاطره ی مشتعلی میرزا
9.    25 سال خودآگاهی و دلیری کشاورزها

حاصل سخن..

به نقل از وب سایت انسان شناسی و فرهنگ

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/خیرآباد-نامه/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/18360