پیشكسوت سفال و سرامیك:
همدان پتانسیل برگزاری دهمین دوسالانه سفال و سرامیك را دارد
سكینه آقانسب گفت: شهر همدان می تواند یكی از گزینه ها برای برگزاری دهمین دوسالانه سفال و سرامیك باشد.

این پیشكسوت سفال و سرامیك در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: با توجه به اینكه در كل كشور فقط استان های همدان و میبد رشته سفالگری را در سطح آموزش عالی ادامه می دهند اقدامات اولیه برای برگزاری این دوسالانه می تواند در همدان انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به برگزاری چندین مسابقه در طرح سال های گذشته و این دوسالانه ها آینده روشنی را برای سفال و سرامیك ایران پیش بینی می كنم.

آقانسب مدیریت فرهنگی، بحران درك در مسائل اقتصادی این حرفه تربیت نیرو و آشنایی با قواعد و چند و چون هنر سفال را از جمله موانع گسترش این هنر قلمداد كرد و اظهار داشت: به طور معمول مدیران فرهنگی كشور با زبان این هنر آشنایی ندارند در حالیكه مطلع بودن از مشكلات و چگونگی ساخت یك اثر از ضروریات یك مدیر فرهنگی است.

وی با اشاره به نمایش گذاشتن سفال و سرامیك در فضاهای عمومی گفت: سفال و سرامیك یكی از خالص ترین مواد برای تبدیل شدن به یك اثر هنری است و از سوی دیگر نگاه به آثار سفال و سرامیك باعث ارتباط روحی و روانی و آرامش درونی انسان می شود.

این هنرمند عامل آسیب پذیری سفال و سرامیك را ضربه دانست و خاطر نشان كرد: متریال های استفاده شده در سفال و سرامیك سبك و در برابر سایر عواملی چون هوازدگی، باران های اسیدی و مقاوم و بسیار ارزان از سرقت جلوگیری می شود همچنین می توان آنها را در فضاهای شهری در معرض عموم قرار داد.

باشگاه خبرنگاران

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/سفال-و-سرامیك/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/2145