نشست هم اندیشی با موضوع "معماری و طبیعت"

در ادامه سلسله نشست های هم اندیشی معماری، جلسه هم اندیشی با موضوع "معماری و طبیعت" در محل خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

به گزارش معماری نیوز ، مهندس علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران، در ابتدای جلسه به انتخاب دهه 90 به عنوان دهه پژوهش و نقد معماری اشاره کرد و افزود: بررسی این موضوع و کالبدشکافی آن، کمک شایانی به نقدمعماری و شناخت معماری خواهد کرد. ایشان در ادامه افزود: متاسفانه در کشور ایران، هیچگاه آثار معماران ایرانی مورد نقد و بررسی قرار نمیگیرد و این دقیقا خلاف روال بین المللی و مانعی بزرگ برای رشد معماری است.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه عدم وجود توضیحات مکتوب و شفاهی معماران در مورد آثارشان نیز عامل دیگری است که علاوه بر سردرگمی جوانان معمار در شناخت این آثار، به نوعی نابودی معماری ایرانی و عدم انتقال دانش معماری به نسل های آینده را رقم خواهد زد.

مهندس قهاری در ادامه به ارتباط معماری و طبیعت اشاره کرد و افزود: معماران و شهرسازان، سازندگان اصلی شهر و کاشانه ما هستند و بهمین منظور، در صورت تخریب طبیعت و محیط اطراف ما، این قشر، از متهمین اصلی به شمار میروند. رئیس انجمن مفاخر معماری ایران، خطاب به حاضرین جلسه سوالی را مطرح کرد: چگونه میشود با تعامل با طبیعت و شناخت رفتار آن و عدم تخریب عناصر طبیعت، زندگی خوبی داشت؟

در ادامه جلسه، هر یک از حاضرین، نظرات و دیدگاه خود را درباره موضوع معماری و طبیعت ارائه کردند که در ادامه این نوشتار، دیدگاه های مطرح شده به صورت پیوسته ارائه می شود.

منتشر شده توسط سایت خبری / تحلیلی معماری نیوز در تاریخ ۱۳۹۰ پنج شنبه ۱ ارديبهشت

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/هم-اندیشی-معماری-و-طبیعت/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/2147