اسناد معماری و شهر سازی بررسی میشود

سید علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: این نشست با حضور اسنادگران معماری و شهرسازی برای تعیین تكلیف هزاران اسناد و مدارك مربوط به حوزه معماری و شهرسازی كه در اختیار بخش خصوصی و عمومی قرار دارد برگزار می شود.

وی افزود: جمع آوری اسناد و مدارك در هر حوزه و رشته می تواند به رشد و پیشرفت آن كمك كند در حالی كه امروزه در دنیا ارزش این اسناد در مدارك شناخته شده است.

قهاری تصریح كرد: آنچه از گذشته به میراث می رسد چنانچه به صورت مكتوب و مدرن نگهداری شود می تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد و به همین منظور علاوه بر آموزش آشنایی با مفاهیم و ارزش اسناد از دوره ابتدایی باید در سطح جامعه فرهنگسازی شود.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: اسناد دولتی براساس قانون پس از گذشت 40 سال باید در اختیار مركز اسناد ملی قرار گیرد اما بسیاری از اسناد قدیمی هم اكنون در تعدادی از ارگان ها وجود دارد كه به ارزش آن واقف نیستند.

وی افزود: باید با تشویق و اعلام عمومی اسنادی را كه در اختیار بخش عمومی و خصوصی وجود دارد خریداری و نگهداری كنیم.

قهاری خاطرنشان كرد: انجمن مفاخر معماری ایران از سال 84 به مركز اسناد اعلام كرده تا بخشی را به اسناد معماری و شهرسازی اختصاص دهد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران- 1390/02/12

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/اسناد-معماری-شهرسازی/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/2339