هم اندیشی کبودرآهنگ مورخ 26 بهمن 1390

مهندس سید علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران، در ابتدای این نشست، به سالگرد درگذشت استاد محمدامین میرفندرسکی اشاره کرد و به یادبود استاد، دقایقی را به تشریح زندگانی و فعالیت های علمی ایشان اختصاص داد.

بعد از سخنان مهندس قهاری، ویدئویی از نشست یادبود استاد میرفندرسکی پخش شد.

در ادامه جلسه، دکتر محمد مهدی محمودی، استادیار دانشگاه تهران و مدیر شرکت مهندسین مشاور هرم پی، به معرفی و شرح جزییات مطالعات امکان سنجی پروژه کنارگذر ساحلی رامسر پرداخت.

عملیات اجرایی پروژه کنارگذر ساحلی رامسر با مشارکت دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به طول تقریبی ده کیلومتر به عنوان پایلوت توسط وزارت راه و ترابری با اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست از طریق ایجاد شرکت سرمایه گذاری و اجرای کنارگذر ساحلی رامسر به عنوان متولی سرمایه گذاری و مدیریت اجرا و مالکیت اراضی استحصالی انجام می شود.

معماری نیوز - 1390/03/19

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/هم-اندیشی-کنارگذر-ساحلی/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/2465