درگذشت شادروان دکتر غلامحسین مجتهدزاده

با نهایت تاسف و تالم درگذشت شادروان دکتر غلامحسین مجتهدزاده، عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران را به اطلاع دوستان و آشنایان می رساند.
ضمن عرض تسلیت، به استحضار می رساند مجلس یادبود آن استاد روز دوشنبه 28 شهریور ماه 1390 از ساعت 20 تا 21:30 در مسجد النبی واقع در خیابان کارگر شمالی منعقد خواهد بود. حضور سروران ارجمند تسلی بخش خاطر بازماندگان است.

انجمن مفاخر معماری ایران

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/درگذشت-دکتر-مجتهد-زاده/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/3117