در ساخت مساجد حساسیت های لازم مورد توجه قرار نمی گیرد

باشكوه‏ترین دوره‏ای كه می‏توان از بنای فاخر معماری مساجد نام برد، مربوط به دوره صفوی است. در دوره قاجار این معماری كمرنگ شده و در دوره معاصر نیز تقریبا سبك معماری خاصی برای مساجد نداریم.

به گزارش خبرگزاری شبستان، سیدعلیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: معماری مساجد نسبت به گذشته كمرنگ شده و در ساخت آن حساسیت‏های لازم مورد توجه قرار نمی‏گیرد.

وی با بیان این‏كه با ورود اسلام به ایران، ساخت مساجد در كشور آغاز شده و یكی از نخستین مساجد ایرانی مسجد فهرج یزد است، افزود: بر معماری مساجد از یكصد سال اخیر آن طور كه باید كار نشده، وقتی صحبت از معماری دوران معاصر می‏كنیم، مساجد جای شایسته خود را در بین سایر بناهای معماری ندارد.

بنابرگزارش میراث آریا، قهاری تصریح كرد: مساجدی كه امروزه ساخته می‏شوند، تقلیدی از دوره‏های گذشته است، به طور كلی مباحث مربوط به نمادهای فرهنگی در كشور كمرنگ شده و به طبع آن معماری مساجد نیز كمرنگ شده است.

وی اظهار داشت: به دلیلی اعمال سلایق شخصی هنوز به الگوی واحد یا شاخصه‏های مشخص در زمینه معماری مساجد همان طور كه در گذشته با فرهنگ، اقلیم، تكنولوژی زمان خود ساخته می‏شد، نرسیده‏ایم و عموم مساجد امروزی مشابه مساجد دوره قبل ساخته می‏شود بدون آنكه فرهنگ معاصر و اقلیم مورد توجه قرار گیرد.

خبرگزاری شبستان

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/ساخت-مساجد/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/3219