معماری ایرانی متاثر از عنصرهای نور،آب، طبیعت، باد و خاك است

حمید میر میران:
معماری ایرانی متاثر از عنصرهای نور،آب، طبیعت، باد و خاك است
رئیس هئیت مدیره بنیاد معماری خبر داد: با توجه به تاثیر فضا سازی معماری ایرانی به لحاظ اقلیمی، زیست محیطی و معنوی از عنصرهای نور، آب، طبیعت سبز، خاك و باد، ششمین دوره مسابقه جایزه معماری میرمیران با رویكرد موضوع خاك و معماری" و "باد و معماری" برگزار خواهد شد.

حمید میرمیران رئیس هئیت مدیره بنیاد معماری میرمیران درخصوص ششمین دوره جایزه معماری میرمیران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگارن گفت: از جمله اهداف بنیاد معماری میرمیران حمایت از فعالیت های حرفه ای معماری و زمینه های وابسته به آن است به خصوص فعالیت هایی كه از فعالیت های متعارف و قراردادی اجتماعی فراتر باشد و كار تازه ای را در پیش داشته باشد.

وی افزود: در این راستا همیشه فعالیت تازه و نو با نسل جدید همراه است و انتظار می‌رود نسل امروز قالب های گذشته را بهتر شناخته و حرف های تازه ای به گونه ای كه ریشه ی تاریخ و فرهنگ گذشته را رعایت می‌كند داشته باشد و در واقع افكار و سنت گذشته را به همراه محتوای فرهنگ و معماری در قالب نو ارائه دهد.

میرمیران با اشاره به بیانیه مطرح شده در خصوص جایزه میرمیران بیان كرد: در بیانیه مبحث جایزه معماری میرمیران قرار بر این بود كه موضوع مسابقات علاوه بر آینده نگری، پیوندی با گذشته داشته باشد و همانطور كه می‌دانید در معماری گذشته ایران عناصر قابل لمسی از جمله نور، آب، طبیعت، باد و خاك برای تشخیص های معماری بود كه در طول تاریخ این عناصر بر معماری ایران تاثیر گذار بوده است.

وی با اشاره به عنصر نور و تاثیر آن بر معماری یاد آور شد: عنصر نور، همیشه در معماری ایران منشا مطهر عرفانی و معنوی بوده و معنای روحانیت را انتشار می‌داد كه در مسجد شیخ لطف الله، مسجد امام و حتی در بازارها و معبد آناهیتا این عنصر به خوبی آن فضای معنوی را پدید آورده است.

وی درخصوص عنصر آب گفت: در نقاط مختلف دنیا با عنصر آب برخوردهای متفاوتی شده، در اروپا آب یك عنصر معمول است اما در ایران این عنصر معنوی است به صورتیكه در قبل از اسلام در معبد آناهیتا و در بعد از اسلام در وضو خانه مساجد و سقا خانه ها آب همیشه نماد و مظهرر زندگی و معنویت بوده است.

میر میران به كتاب "آب های پنهان" اثر كرمی دانشمند قرن 5 هجری قمری اشاره كرد و افزود: عنصر آب به دلیل اقلیم خشك و كویری ایران یك عنصر دست نیافتنی بوده است كه به همین دلیل ارزش معنوی و مادی در معماری ما داشته است به لحاظ مادی آب مظهر سرزندگی و رطوبت است همانطور كه در باغ فین كاشان مشخص است و به لحاظ معنوی در سقا خانه ها و وضوخانه ها مساجد حالت های معنوی را انعكاس می‌دهد.

این معمار با اشاره به گیاه و طبیعت سبز بیان داشت: گیاه نیز در معماری ایرانی یك فرهنگ خاص را القا می‌كند كه كاخ هشت بهشت و باغ های ایرانی بهترین نمونه برای شناخت تاثیر گیاه و طبیعت سبز بر معماری ایرانی است.

وی افزود: عنصر خاك نیز، همیشه با معماری ما عجین بوده و به نوعی ذات و مادیت معماری ایران از خشت و گل گرفته تا آجر و انواع كاشی از خاك است و این عنصر در بناهای معماری اروپا دیده نمی‌شود.

وی درخصوص عنصر باد اینگونه نظر داد: عنصر باد به خصوص در فلات مركزی ایران و كویر به صورت فرم قوسی شكل بناها تاثیر خود را بر معماری ایرانی نشان داده است و اوج معماری در آن نقطه است كه معماران از این عنصر در سردابه ها و بادگیرها به شكل یك كولر بزرگ طبیعی بهره برده اند.

رئیس هئیت مدیره بنیاد معماری میرمیران با شرح این پنج عنصر و اشاره به تاثیر اقلیمی زیست محیطی و معنوی آنها بر فضاسازی معماری ایرانی گفت: این 5 عنصر، پنج موضوع اصلی مسابقه معماری میرمیران تاكنون بوده كه با رویكرد معماری گذشته، حال و آینده و بررسی این عناصر در معماری امروز ایران تاكنون برگزار شده است.

میرمیران ابراز كرد: دوره های اول و دوم مسابقه جایزه میرمیران مربوط به رتبه های برتر معماری بوده و در دوره سوم "نور معماری"، دوره چهارم"آب معماری" و دوره پنجم "معماری و طبیعت سبز" برگزار شده و دوره ششم این مسابقه با موضوع "خاك و معماری" و "باد و معماری" برگزار خواهد شد.

رئیس هئیت مدیره بنیاد معماری میر میران با اعلام این خبر كه آثار برتر مربوط به 5 موضوع اصلی مسابقات در قالب یك مجموعه كتاب به چاپ خواهد رسید، خاطر نشان كرد: برای هفتمین دوره این مسابقات در نظر داریم كه موضوع "معماری فردا" را به صورت بین المللی و با حضور داوران بین المللی برگزار كنیم.

به نقل از باشگاه خبرنگاران

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/معماری-نورآب-طبیعت/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/3235