هم اندیشی و نتایج آن

اندیشیدن یکی از موهبت هایی است که خداوند به انسان ارزانی داشته است .
اندیشیدن و تفکر از پدیده های طبیعی و ارمغان الهی است
اگر اندیشیدن و تفکر همراه با علم ودانش و هنر و تقوا باشد باعث توسعه فکر و اندیشه خواهد شد
اندیشیدن در راستای تکامل و پرورش بیشتر فکری و ذهنی و تکامل خواهد بود .

اگر دو انسان با تفکرات مختلف در موردی اندیشه ها و تفکرات خود را در معرض بیان و ادراک همدیگر قرار دهند چه سبب میشود نتیجه و فرایند این پروسه آشنایی اولیه از تفکرات و دیدگاه ها وسپس بده و بستان های کلامی و موضوعی که نتیجه ان موجب بسط مطلب و یا مطالبی که مطرح شده میباشد .

یکی مطلبی را میگوید و تشریح میکند و دیگری آن را میشنود و برای خود تحلیل میکند و شاید در این گفت و شنود و مباحثه برای طرفین مشخص گردد که نکته ای از نکات و یا موردی از موارد را یکی از آن دو میداند و دیگری نمیداند و ميبايست ان مطلب را شخص دوم در فکر خود به پروراند .

از استاد تاريخي سئوال شد در باره فلان سلسله توضیح بدهيد و مطالب بیان کنيد ان شخص در جواب گفت در چه زمینه ای از ان سلسله (تاریخ و زمان ) بگویم ایا از جنگ اوری ها و فتوحات و یا فرهنگ وهنر و یا سیاست و ... این همان پاسخی است که در موضوعی و هماندیشی به ان میرسیم و نتیجه ان گفتگو ها در اثر مطالعه و تجربه شخصی و ادراک حاصل میشود .

در هم اندیشی تشریح دیدگاه وبینش هریک به زعم خود میباشد و شنود و درک ان از شنونده خواهد بود میتوان به جرات بیان نمود که در هم اندیشی هر یک از تفکرات و دیدگاه در نهایت به یک و یاچند دیدگاه منسجم تر تبدیل میشود و هم اندیشان را به تفکر مطالب وادار میکند .

اندیشیدن و بیان آن اندیشه ها در یک جمع و یا جلسه ما را دارای استحکام بیانی و گفتاری میکند و این استحکام به گوینده اتکا به نفس بیشتری میدهد و به ما میاموزد همانگونه که مطالب و اندیشه های خویش را برای مخاطبان بیان داشتیم و آنان به ان گوش فرادادند و آنها در فرصت ها و مواقع لزوم مطلبی بیان نمودند ماهم تحمل داشته باشیم و مطالب دیگران را هر چند از نظر ما بی ارزش و کم ارزش وتکراری است بشنویم و ان را تحمل کنیم زیرا یکی از دست اوردهای جلسات هم اندیشی فایق شدن بر نفس خويش و تحمل پذیری است و همچنین شنیدن دیدگاه های مخالف نظریات خود و نشان ندادن عکس العمل میباشد .

بزرگ ترین هدیه جلسات هم اندیشی آنستکه تبادل فکر و اندیشه میگردد یاد میگیریم چگونه بشنویم و یاد میگیریم که چگونه مطالب را بیان نماییم و بدون تعصب در کلام و رفتار تبادل مطالب و افکار را بيان نماییم و نباید انتظار داشته باشیم که طرف مقابل را مجاب کنیم و ان شخص را وادار به قبول دانسته های خود بنماییم بلکه مطالب در این جلسات بصورت گفت وشنود میباشد و شاید مطالب بطور تخصصی نیز بیان شود ولیکن نتجه گیری با شنونده است .

تعصب در کلام و بحث افت است که باید بادرست اندیشیدن و تفکر صحیح ان افت را ازبین برد اندیشیدن سالم و درست از دانسته ها و تفکرات سالم و درست حاصل میشود

چه خوبست تفکرات و اندیشه های خود را در معرض امتحان و ازمون قرار دهیم و ازاین ازمون نهراسیم و نتیجه این ازمون ها برای ما تجربیات گران بها به ارمغان میاورند و در ازمون های بعدی از تکرارخطا ها کم و کم تر خواهد شد و زمانی خواهد رسید که در این مورد به کمترین خطا رسیده ایم این نتیجه کلی و اجمالی هم اندیشی و تبادل افکار است .

خلاصه کلام

انسان متمدن نیاز به زندگی اجتماعی دارد نیاز دارد از اجتماع بداند و بدان عمل کند ودانستن مطالب ان جامعه نیاز به شناخت هر یک ازکلون و گروه های ان جامعه دارد.

شناخت رفتارها و عقاید و اعتقادات و سنت ها و باورها و سایر موارد مربوطه بما کمک میکند که با شناخت ان مطالب با ان جامعه تعامل و گفتگو نماییم و تعامل و گفتگو وقتی حاصل و نتجه بخش است که اگاهی کلی از ان ها باشد و این اگاهی فقط از هم اندیشی حاصل میشود .

بعضی از رفتارها وعقاید ممکن است برای ما عجیب و یا غریبه باشد که دستیابی به علت ها و کنش ها فقط با کسب علم و دانش و اگاهی از ان حاصل میشود و در دسترس ترین کلاس و یا محل برای کسب این دانش و یا سایر موارد و مطالب جلسات هم اندیشی است که ضمن اگاهی از ندانسته ها بیان دیدگاه میشود و نتیجه ان برخورد صحیح و منطقی با ان جامعه خواهد بود .

در جلسات هم اندیشی تجربه و تحصیلات نمیتواند گران سنگ شرکت کنندگان باشد بلکه دانش و اطلاعات موضوعی و بیان صحیح ان برای درک سایر شرکت کنندگان در درجه اهمیت است و بر شرکت کنندگان دراین جلسات واجب است که ضمن خویشتنداری با موضوعات مخالف از هر گونه عکس العملی خوداری و طرف و یا مخاطب را نیزتحمل نمایند و به ان شخص نیز درس تحمل داده تا در هنگام مطرح نمودن مطالب و دیدگاه های خود او نیز همانند شما عمل نمایند . باشد که که این کلام مختصر منشاء تشکیل جلسات هماندیشی بسیار گردد و از تک اندیشی پرهیز شود زيرا نتيجه تك انديشي ديكتاتوري در كلام و رفتار خواهد بود.

در خاتمه کلام

از قدیم گفته اند که همه چیز را همگان دانند پس باید جهت کسب دانش و بینش خود کسب معرفت نماییم و جز با تحصیل وتبادل نظر و ارایه افکار و هم اندیشی به چنین توفیقی دست نخواهیم یافت .

بیژن علی آبادی - 23 دیماه 1390

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/هم-اندیشی-و-نتایج-آن/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/3776