حال پريشان درياچه

بحران خشكي درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور ديگر موضوعي نيست كه شهروندان از آن بي‌اطلاع باشند بلكه، در سال‌هاي اخير به دليل انتشار اخباري درباره خشكي درياچه‌ها و تالاب‌ها شهروندان ايراني نسبت به چنين اتفاقاتي ذهنيت دارند. با وجود اينكه نمي‌توان منكر تاثير بي‌بديل درياچه‌ها و تالاب‌ها بر كيفيت زندگي انسان‌ها شد اما، در سال‌هاي اخير ناباورانه بر اين تاثير چشم پوشيده شده و فعاليت علمي و مستمري براي حفظ ميراث طبيعي كشور انجام نشده است. فروردين سال گذشته پايگاه اطلاع‌رساني سازمان محيط زيست اعلام كرد كه در شرايط كنوني بيش از 50 درصد تالاب‌ها و درياچه‌هاي كشور خشك شدند يا در معرض نابودي قرار دارند. يكي از درياچه‌هاي در معرض نابودي درياچه پريشان است كه همچنان حال پريشاني دارد.
درياچه پريشان يكي از زيباترين و بزرگ‌ترين درياچه‌هاي آب شيرين ايران و خاورميانه است كه در بخش جره و بالاده شهرستان كازرون قرار گرفته است. اين درياچه به نام‌هاي مور، پريشان و فامور نيز شناخته مي‌شود. درياچه پريشان از جمله اكوسيستم‌هاي پايداري است كه در اثر عوامل تكتونيك به وجود آمده، ميليون‌ها سال است كه شرايط خود را حفظ كرده ‌و داراي چهار گونه ماهي بومي به نام‌هاي ماهي زردك، ماهي سرخه، ماهي پرك و مار ماهي آب شيرين و همچنين چند گونه ماهي وارداتي نظير ماهي كپور، ماهي فيتوفالك و آمور است كه در سال ۱۳۶۸ به درياچه وارده شده‌ است. در اين درياچه تنها كپور معمولي با شرايط تالاب سازش پيدا كرده و دوگونه ديگر مشكلات عديده‌اي را در تالاب به وجود آورده‌ است. خشكي اين درياچه ديگر به حدي رسيده كه مردم شهر كازرون با در دست گرفتن پلاكارد و انجام راهپيمايي‌هايي به اعتراض از وضعيت آن برخاسته‌اند. هر چند بارش‌هاي زمستان و بهار به صورت موقتي درياچه‌هاي استان فارس را از خشكي نجات داده است اما، پيش بيني مي‌شود همانطور كه در تابستان سال گذشته شاهد خشكي مطلق يا با درجه بالاي برخي از درياچه‌هاي استان فارس بوديم، امسال نيز اين خشكي گريبان اين درياچه‌ها از جمله درياچه پريشان را بگيرد. 
خشكي به دليل حفر چاه
عضو شوراي شهر كازرون به آرمان مي‌گويد: دليل اصلي خشكي درياچه پريشان حفر چاه‌هاي غيرمجاز براي كشاورزي، خشكسالي‌هاي اخير و ميزان بارندگي كم است. محمد امين مهرورز دليل ديگر خشكي درياچه را نيروگاه تركيبي كازرون مي‌داند و مي‌افزايد: نيروگاه برق كازرون، انرژي و برق جنوب كشور را تامين مي‌كند و يكي از دلايل خشكي پريشان همين نيروگاه است هر چند، من معتقدم چاه‌هاي عميقي كه براي تامين آب كولينگ حفر شده است بيش از هر چيز باعث بروز خشكي شده است. اين عضو شوراي شهر كازرون در حالي اين اظهارات را انجام مي‌دهد كه مسئولان امر معتقدند نيروگاه يك سيكل تركيبي است و اين چرخه به طبيعت بازگشته و باعث مي‌شود كه آب آن هدر نرفته و خشكي درياچه به اين دليل نمي‌تواند باشد. با وجود اين، يك مقام مسئول در سازمان حفاظت محيط زيست به آرمان مي‌گويد: دليل خشكي پريشان يكي توسعه بي‌رويه اراضي كشاورزي و حفر متعدد چاه‌هاي به شكل مجاز و غيرمجاز است چرا كه اراضي كشاورزي در اين منطقه به هيچ عنوان استعداد چنين گسترشي را ندارد و عامل دوم هم خشكسالي است. محمد درويش مي‌افزايد: از عوامل فرعي براي خشكسالي آب مي‌توان به استقرار نيروگاه سيكل تركيبي كازرون اشاره كرد كه براي خنك كردن سيستم توربين‌هاي خود نيازمند آب و حفر چاه است. 
هيچ سازماني وارد عمل نمي‌شود
عضو شوراي شهر كازرون همچنين درباره فعاليت‌هايي كه براي احياي پريشان انجام شده مي‌گويد: در خشكي درياچه پريشان عوامل مختلف محيطي و انساني دست به دست هم داده تا هم‌اكنون وضعيت درياچه كه زماني زيستگاه پرندگان مهاجر از مسكو بود رو به نابودي برود و هيچ سازماني هم براي احياي اين درياچه وارد عمل نمي‌شود. رسانه‌ها فقط به درياچه اروميه اهميت مي‌دهند و تاكنون راهكار و اقدامي براي برطرف كردن مشكل درياچه پريشان وجود نداشته است. مهرورز تصريح مي‌كند: زماني مي‌توان عنوان كرد كاري انجام شده است كه يك چشمه از درياچه احيا شده باشد اما، تاكنون هيچ كاري انجام نشده و جالب اينجاست كه در برخي تصميمات قرار بود مسيرها و جاده‌ها از كنار اين درياچه عبور كند. در اصل برخي از افراد تنها منافع اقتصادي خود را براي اقدامات توسعه‌اي در نظر مي‌گيرند و محيط زيست را مورد تخريب قرار مي‌دهند. در اين باره درويش مديركل دفتر آموزش و مشاركت مردمي سازمان حفاظت محيط زيست هم مي‌گويد: در كازرون توسعه مناسب با توانمندي‌هاي اكولوژيكي منطقه طراحي نشده است و اين عوامل باعث شده تا ما شاهد روند تخريب محيط زيست در اين منطقه باشيم. 
تبعات خشكي پريشان
يك كارشناس محيط زيست درباره تبعات خشكي درياچه پريشان به آرمان مي‌گويد: تنوع زيستي در پريشان با توجه به عدم وجود آب كافي به خطر افتاده است به گونه‌اي كه، سيكل مهاجرت اندك پرندگان موجودي كه در درياچه مانده بودند نيز به دليل عدم زادآور از بين مي‌رود. سيد علي اكبر كاظميني با بيان اينكه متاسفانه هيچ گونه اقدام عملي و جدي براي احياي درياچه پريشان صورت نمي‌گيرد، مي‌افزايد: بازگرداندن پريشان به حالت قبل نيازمند توجه مسئولان اجرايي است. او تصريح مي‌كند: مساله اساسي اين است كه تالاب‌ها بخش عمده تامين آب‌هاي كشور را بر عهده دارند و پريشان نيز در منطقه كازرون به عنوان ذخيره و توليد آب منطقه و معيشت مردم نقش موثري را برعهده داشته است. 
 گزينه‌هاي معيشتي جايگزين
 اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به‌ اينكه اين درياچه تنها درياچه آب شيرين در خاورميانه است، آيا براي احياي آن مردم مي‌توانند اقدامي مشاركتي انجام دهند يا نه؟ درويش در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: مردم منطقه بايد به اين بينش برسند كه چاه‌هاي غيرمجاز را پلمب كنند و وسعت اراضي كشاورزي را به قبل از دهه 1360 شمسي كاهش دهند و بايد به اين سمت پيش رفت كه دولت به كمك سازمان‌هاي مردم نهاد گزينه‌هاي معيشتي جايگزين را براي كسب و كار مردم اين خطه در نظر بگيرد. به گفته او كازرون در منطقه‌اي قرار دارد كه قطب گردشگري تاريخي و شهر تاريخي نيشابور، قاره تاريخي قار شاهپور و بسياري از بناهاي ارزشمند مورد توجه يونسكو در آن قرار دارد. كازرون مي‌تواند به قطب گردشگري تاريخي كشور تبديل شود و نيازي نيست مردم اين منطقه از طريق توليد محصولات دامي، كشاورزي ناپايدار و صنعت به افزايش درآمد برسند. بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر سياست معيشت جايگزين اعمال شود بالطبع درياچه پريشان احيا و جذابيت‌هاي كازرون افزايش مي‌يابد. اين كارشناس محيط زيست مي‌افزايد: جذابيت‌هاي گردشگري فراواني از جمله صيادي و حصير بافي از ني‌هاي اطراف درياچه مي‌تواند به كار آفريني و افزايش دستمزد ساكنان منطقه بينجامد. او با بيان اينكه وضعيت فعلي درياچه پريشان به هيچ‌وجه مطلوب نيست، اظهار مي‌كند: برداشت در حوضه آبريز پريشان محدود به فصول زراعت نشده و در همه فصل‌ها شاهد مصرف آب‌هاي سطحي و زيرسطحي حوضه آبريز درياچه پريشان براي مصارف كشاورزي هستيم كه اين مي‌تواند مشكلات عديده‌اي به وجود آورد.
زهرا سليماني - به نقل از روزنامه آرمان

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/حال-پريشان-درياچه/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/37813