معمار و مسئولیت ها

معمارکیست :

معمار كسي است كه پديده ها را خلق مي كند .
معمار کسی است كه افکار و ایده ها و اندیشه ها و به طور کلی آنچه تفکر و اندیشه می کند و می آفریند را در قالب پروسه ای بنام معماری خلق و ارائه کند .
معمار بزرگ دنیا خداوند است که جهان را با کلیه شگفتی ها خلق و آفریده است اوست که از بدو خلقت تاکنون این دستاورد خود را به بشر ارزانی داده است .
کلیه موجودات زنده در کره خاکی به نوعی برای زندگي و دنياي خود معمارند .
انسان و حیوانات و پرندگان نیز در حیطه زندگی خود معمارند .

معماری بشر :

بشر دارای تفکر و تعقل و اندیشه های والائی است گاه این اندیشه ها در قالب هنر ارائه می شود و برخی اوقات در قالب علم و صنعت و يا ساير علوم .
در تمام زمینه ها ی زندگی نیاز به معمار و معماری به معنی عام مي باشد .
در سیاست ارائه برنامه و پیاده کردن ایده ها و مرام ها و سایر موارد که این پروسه فقط توسط آن سیاستمدار که معمار آن است ارائه مي گردد .

معمار حکومت کمونیستي لنین بود و معمار حکومت نازی هیتلر و ... دیگر معماران سیاسی که در این راستا معماری خود را ارائه و پیاده نموده اند كه برخي از آن معماري هنوز در برخي از كشور ها پابرجاست .
تداوم و پایداری معماری های سیاسی بستگی به احساس مسئولیت طراحان و مجریان ان داشته و می باشد .
درزمینه هنر نیزمعماری وجود داشته و دارد کلیه هنر مندان در خلق اثر خود و پایداری آن معماری را دنبال می کنند

 1. نقاش یک تابلو را نقاشی می کند در آن تابلو بر حسب انتخاب از یک و یا چندین رنگ استفاده می کند و در نهایت اثر آماده رویت است .
  اگر با دقت اثر نقاش را بنگریم می توانیم به معماری تابلو پی ببریم معماری نقاشی ممکن است چند بعدی باشد ولیکن فقط در کادری به نام بوم هنر آ فريني شده شده است .
 2. شاعر در شعر خود یک معماری را تعریف می کند معماری که ترکیب روحی و مجازی و اثر اوست که در ذهن جای می گيرد و خواننده است كه بايد شعر را درك كند و فضا را بشناسد .
 3. در مجسمه سازی نیز می توانیم معماری در قالب فضا را ببینیم و آن را با دیده خود لمس کنیم زیرا مجسمه ساز و يا پيكر تراش با تفکرات و اندیشه های خود یک پیکره ای خلق و آن را ميتراشد و بوجود آورده که دارای یک معماری بصري خاصی می باشد .
 4. معماری در تئاتر جایگاه ویژه ای دارد زیرا در دو جهت و زمینه می باشد یکی در زمینه دکور و صحنه ودیگری ساختار نمایشی است .
  معمار صحنه با ساخت چند دكور فضاي مجازي و حقيقي بوجود مي آورد که کارگردان هنري که معمار اصلي این پروژه اطلاق می شود با هنر خود از یک متن با معماری خاصی حرکت و بیانی قابل لمس و پديده دیدنی در فضايي محدود بوجود می آورد .
 5. معماری در هنر معماری جایگاه ویژه های دارد زیرا معماران با تفکرات و اندیشه های خود به کمک فضا اثر خود را بوجود می آورند و هر یک از این خلاقیتها دارای معانی و مفاهیم و فضای منحصر به خود می باشد .
 6. معماری در علوم و صنعت نیز دارای جایگاه خود میباشد زیرا کلیه علوم و صنایع در نهایت موجبات آسایش و راحتی برای انسان بوجود می آورند که این راحتی فقط از بکارگیری معماری به طور مطلق پدید آمده و می آید و معماري در اين راستا از ساير هنر ها كمك مي گيرد .

در این مقاله قصد آنست که رابطه میان معماران و مسئولیت های آنان به طور اجمال بیان شود و نگاهی متفاوت به معماری و نگاهی در زمینه هنر ها و فرآیند و مشترکات آنها انداخته شود .

به گفته استاد فلامکی : ژرف نگری در ادبیات ایران پایه درک مفاهیم و معماری مخصوصا" در معماری ایران است .
معماری ایرانی بطور کلی برای ما به دو دسته تقسیم میگردد معماری سنتی و معماری مدرن.
معماری سنتی ایران دارای معانی ومفاهیم وفرم وفضای مخصوص ومنحصربخوداست به گونه ای که اجزاءشکل دهنده،دریک اثر معماری سنتی ایرانی دارای مفهوم و معنی خاص خود بوده و از معماری های دیگر سرزمین ها متمایزاست و دلیل ضعف ما در سده های اخیر ، ناشی از فراموشی مفاهیم ، معانی و هر آنچه که گذشتگان برای ما به ارث نهاده اند و در نهایت گیسخته شدن از فرهنگ و معماری سنتی و گرایش به فرهنگ و معماری غربی است .

همانگونه که گفته شد در کلیه زمینه های هنری معماری جاری است و معمار هر هنری به نامی نامیده میشود همانند شاعر که معمار شعر است نقاش که معمار اثر است و مجسمه ساز که معمار پیکر تراشیده و معمار بناها و یا ابنیه معمار آن نمایه ها میباشد .
معماران با اثر خود در هر زمینه ای به بیننده ایده ها و نظرات خود را ارائه می کنند آنان دارای مسئولیت بسیار سنگین در مورد ارائه مفاهیم و ادبیات معماری ارائه شده خود می باشند .
مسئولیت ها بشرح زیر به نظر می رسد :

 1. مسئولیت در مقابل خلق و آثار ارائه شده
 2. مسئولیت در مقابل جامعه مدنی

مسئولیت در مقابل خلق و آثار ارائه شده

هر معماری قبل از خلق هر اثری شناخت لازم در مورد فضای خارجی و فضای درونی پروژه و همچنین فضای محاط بر محیط کار خود را مورد مطالعه قرار می دهد و اوست که تشخیص می دهد که آیا اثری که در قالب یک بنا و یا یک مجموعه طراحی و بنا خواهد شد ملموس با فضای محاطی می باشد ، زیرا کلیه احجام و فرم ها تک تک زیبا هستند ولیکن هم نشینی و ترکیب انها با یکدیگر شاید موجب یک فضای زیبا و دلنشین نباشد و موجب دگرگوني پديده و نظر معمار گردد .

خداوند دنیا را با پدیده های مختلف آفریده و یک رمز و راز و نظم خاص در خلقت آنها موجود است که معماران در کلیه هنرها وظیفه دارند که این رسالت را به گونه ای منظم حفظ کنند و موجبات تخریب آنها نشوند زیرا ما می توانیم اثر خود را تخریب و بازسلزی کنیم ولی خداوند جهان را برای یک بار آفریده است و غیر قابل برگشت است .

انسان در فکر خود و در ذهن و تخیلات و یا رویاهای خود شکل و یا رویا و یا جسم و یا انسان و یا حیوان را به تصویر می کشد که این فضا را فقط و فقط خود آن شخص می داند و تنها اوست که چه نقشی آفریده و چه رویایی خلق نموده و چه معنایی در آن نهفته است اگر انسانی نتواند فضای ذهن خود را که در قالب تفکر و یا احساسی خاص به وجود آمده به تصویر خیال بکشد هیچ فرد دیگری قادر نخواهد بود و نمی تواند آن را درک کند .

باتوجه به این موردمیتوان به جرات گفت که تمامی هنرهاوجودخودرا از طریق ایجاد این گونه فضاها بدست می آورند .
فضایی که هنرمند با نگرش خاص خود آن راخلق کرده است فقط با توصیف و علایم و تمثیل ها آن فضا برای شخص دیگر در رویا قابل حس و تجسم است .

2- مسئولیت های مدنی معماران

معماران با خلق آثار خود در هر هنر و زمینه ای جایگاهی برای آن تعریف می کنند برخی اوقات این جایگاه با محیط و قوانین مدنی مطابقت دارد و این تطابق باعث پذیرش اثر در آن جامعه می گردد و آن هنرمند را گرامی داشته و اثر او را جاودانه می پندارند .

این معمار با دانسته های جامعه عجین بوده و در راستای خواسته ها و یافته های آن جامعه قدم برداشته که به تفسیری ديگر این هنرمند و معمار از تک روی و یا ابداع خوداری نموده و می نماید و برای جامعه هنری چندان مقبول نیست زیرا معماران هنرمندانی هستند که میبایست هنر خود را در قالب هنر و فرم و بستری پر بار كه تا كنون وجود نداشته متبلور کنند باید فضایی بسازند که در رویای هر فردی قابل دیدن نباشد نه آن که الگوبرداری از آثار و شاخصه های تعریف شده بنمایند .

معماران و یا بطور کلی هنرمندان باید به تعهد اخلاقی خود عمل کنند تا بتوانند نسبت به خلق و یا آفریدن اثری بدیع در هر زمینه ای اقدام نمایند .
چرا معماری سنتی ایرانی زیباست ، چرا باغ ایرانی زیبا و پر رمز و راز است ، زیرا معمار آن از طبیعت الهام گرفته و آن را تکامل داده است .
چرا مسجد شیخ لطف الله زیبا و پر از معرفت است زیرا معمار آن به سوی خدا رفتن را آموخته و آن را در قالب یک اثر معماری جاودان نموده است .

چرا در عصر که تکنولوژی پیشرفته در زندگانی ما وارد شده تاکنون نتواسته ایم یک معماری روان و جاودان به ملت خود هدیه دهیم و فقط از معماری ساير كشورهاي جهان آن هم بدون در نظر گرفتن محتوی و فلسفه وجودی الگوبرداری نموده و می نمائیم و آن را در ايران عزيزمان پياده مي كنيم .
با توجه به مطالب فوق رسالت هنری و اجتماعی هنر مندان و مخصوصا" معماران کاملا" مشخص می شود .
امیداست روزی فرارسدکه هنرمندان ومعماران ازدیگرنقاط جهان به ایران آمده وازخلاقیتهاوهنرما الگو برداری نمایند .

خلاصه كلام :

هنرمندان در هر زمينه اي از هنر معمارند ، انديشمند ان و سياست مداران در زمينه سياست معمارند ، جنگ افروزان نيز در زمينه تخصص خود معمارند .
ما كه در كسوت معماران هنري هستيم ، ما كه هر روز ايده اي جديد با فرمي نو تكنولوژي جديد ارائه مي كنيم موظف هستيم كه مسئوليت هاي مدني خود را فراموش نكرده و پا فراتر از آنچه حيطه هنر برايمان تعريف كرده نگذاريم و سعي در حفظ دستاوردهاي هنري و افزودن به آن كرديم .

بیژن علی آبادی

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/معمار-و-مسئولیت-ها/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/3818