دومین جشنواره روستا گردشگری در یاسه‌چای برگزار می‌شود

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/جشنواره-روستا-گردشگری-در-یاسه‌چای/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/38365