پل مشیر در شمال شهر برازجان متعلق به دوره قاجاریه است

پل مشیر در شمال شهر برازجان بر كناره راه فعلی برازجان به شیراز بر روی رودخانه دالكی قرار دارد كه متعلق به دوره قاجاریه است.

به گزارش ایسنا پل در سال ‌‌١٢٨٨ هـ.ق به دستور حاج میرزا ابوالحسن خان مشیر الملك والی وقت فارس احداث گردید و همچنان تا سال ‌‌١٣٥٠ هـ.ش مورد استفاده بود. معمار این اثر ارزشمند شخصی به نام حاج محمد رحیمی می‌باشد كه اهالی و بومیان منطقه پل را به نام معمار آن می‌شناسند و یعنی (پل مم رحیمی) عمده مصالح تشكیل دهنده آن را سنگ‌های قلوه‌ای و ملاط ساروج تشكیل می‌دهد. نمای بیرونی و همچنین سطح روی پل با آجر كوره‌ای مفروش گردیده، طول پل ‌‌٤٥ متر كه بر روی ‌‌٦ ستون بنا شده است. عرض آن در حدود ‌‌٨ متر است و دارای ‌‌٦ دهانه تاق مانند می‌باشد كه دهانه میانی از همه بلندتر و عریض‌تر می‌باشد. اندازه آنها به ترتیب از كناره رودخانه ‌‌٣/٧٠ و ‌‌٣/٤٠ و ‌‌١١/٤٠ می‌باشد. این پل ارتباطی در جهت امر تجارت و بین فارس و بوشهر و سهولت در كار مسافرین احداث و در طی دوران متمادی مرمت و بازسازی گردید.

چهار ستون به شكل مناره بر روی این پل مشهود است كه گویا به هنگام ساخت و ساز اثر مذكور و مرتباً ریزش نموده و تخریب می‌گردید. لذا در درون نوك مخروطی شكل این مناره‌ها برگ‌هایی از كتاب قرآن قرار دارند تا ضامن بقای پل ‌باشد.

این اثر تاریخی به دلیل اهمیت قابل توجه آن به پیشنهاد میراث فرهنگی استان بوشهر در سال ‌‌٧٨ به شماره ‌‌٢٥٤٦ در فهرست آثار ملی كشور به ثبت رسید. ل

به دلیل ثبتی بودن اثر مربوط، هرگونه دخل و تصرف در آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.

خبرگزاری دانشجویان ایران - بوشهر - خرداد 1383

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/پل-مشیر/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/4050