دومین جشنواره روز" معمار" با هدف بزرگداشت "شیخ بهایی"

دومین جشنواره روز معمار با هدف بزرگداشت "شیخ بهایی" و با محوریت "بررسی تعامل معماری با جامعه معاصر " در 2 و 3 اردیبهشت ماه سال 91 توسط مركز آموزش عالی علمی كاربردی جهاددانشگاهی شعبه كرج و همكاری مركز آموزش علمی -كاربردی شهرداری كرج و با نظارت دانشگاه جامع علمی -كاربردی استان البرز و جهاددانشگاهی واحد هنر برگزار می گردد.

این جشنواره از دو بخش نمایشگاه و سمینار تشكیل شده است ، در بخش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشجویان ، مراكز آموزش عالی و شركت های مهندسین مشاور معماری در روزهای 2 و 3 اردیبهشت ماه در معرض نمایش عموم قرار خواهد گرفت .

همزمان با برگزاری نمایشگاه سمینار تخصصی جشنواره با محوریت "بررسی تعامل معماری با جامعه معاصر " برگزار خواهد شد كه شامل سخنرانی معمار برگزیده ، ایراد مقالات عمومی و تخصصی ، پانل تخصصی و ... می باشد .

لازم به ذكر است این سمینار با حضور مدیران و كاركنان ارشد شهرداری و استانداری البرز و سازمان نظام مهندسی استان البرز و سازمان های وابسته و اساتید و دانشجویان استان البرز برگزار خواهد شد.

خبری از سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی - واحد استانی البرز

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/دومین-جشنواره-روز-معمار-البرز/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/4116