آینده طراحی شهری و معماری ایران

به منظور استفاده بهینه از تجربیات 40 ساله پروفسور جان لنگ در زمینه معماری و طراحی شهری و ایجاد فضای پویای علمی و حرفه ای در زمینه شهرسازی و معماری و همگامی با اتفاقات و تجربیات روز معماری و شهرسازی در دنیا، موسسه اندیشه طراحی بومی با همکاری قطب علمی شهرسازی و توسعه پایدار شهری دانشگاه تهران همزمان با روز معمار اقدام به برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی 4 روزه معماری و طراحی شهری با نام آینده طراحی شهری و معماری ایران در پردیس هنرهای زیبا نموده است.

این سمینار و کارگاههای آموزشی سعی دارد مهمترین مسائل روز طراحی شهری و معماری را مورد بررسی قرار داده و امیدوار است بتواند خط مشی روشن تری برای آینده فعالیت معماری و طراحی شهری در کشورمان ترسیم کند. مزیت اصلی این سمینار انتقال دانش کارکردی آن می باشد. برنامه ها به صورت مدون و از یک مبانی و پارادایم های رایج شروع کرده که شامل چهار بخش می باشد که در ادامه یکدیگر می آیند. این دانش یک سیر تکمیلی مرتبط را طی کرده و اساسی ترین مباحث در حوزه طراحی شهری و معماری را از ایده تا عمل پوشش می دهد. مباحث تئوریک، جلسه پرسش و پاسخ و نقد تئوری های رایج در دو بخش نخست هر روز سرانجام در کارگاه آموزشی به صورت عملی در قالب نمونه موردی های متفاوت به اتفاق جان لنگ طراحی می شود که ذهن شرکت کننده ها را به سمت عملیاتی کردن این دانش سوق خواهد داد. در نهایت طرح ها با نمونه های موردی مطرح دنیا قیاس و ژوژمان می شود.

در پایان دوره به شرکت کنندگان در سمینار گواهینامه حضور در سمینار و به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی علاوه بر آن گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی از طرف پردیس هنرهای زیبا و با آرم موسسه اندیشه طراحی بومی، سازمان زیباسازی شهر تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان و با امضای جان لنگ اهدا خواهد شد.

زمان برگزاری: 4 لغایت 7 اردیبهشت ماه 1391
موضوعات:
تلفن تماس با دبیرخانه: 66944290
نمابر: 66944290 - 66944293
آدرس سایت: conference.ecodid.com
آدرس ایمیل: conference (at) ecodid (dot) com

آرونا

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/آینده-طراحی-شهری-و-معماری-ایران/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/4127