سرزمین مادری،آموزش معماری

مقدمه:

معماری در ایران برای یک معمار از آموزش های او در دانشگاه آغاز میشود.پس هرآنچه بصورت منطقی از معماری بخواهد بشناسد در محیط دانشگاه باید بشناسد.اما عملا این آموزش ناقص و نیمه تمام رها میشود و مسائل مهم تری برای دانشجوی معمار مطرح میشود که حاصل تحمیل عقیده از بالا به پایین میباشد.حال فکر کنید که علاوه بر این آموزش ناقص مسائلی در جامعه مطرح میشوند که اصالتا شما در دوره ی آموزشی خود حتی نام آنها را نشنیده اید. تجربه نامی است که برروی اشتباهاتمان میگذاریم،نوآوری و جهانی بودن بهانه هایی هستند برای پنهان کردن ندانسته هایمان.

نظریه:

معماری اسلامی ایرانی در آموزش های آکادمیک ایران نقش کم رنگی دارد.این کمبود باعث آشفته بازار معماری و نهایتا سودجویی کنونی شده است.برفرض گنجاندن واحد های بیشتر به چارت درسی دانشجویان انتظار بهبود اوضاع حتی در بلند مدت نیست.زیرا کمبود مدرسان این واحد درسی یا به انحراف کشیده شدن این واحد درسی دور از ذهن نیست.پس راهکار چیست؟

ترسیم آینده:

در عمق خشت و خاک معماری ایرانی نور جلا می یابد و تا به آسمان برمیگردد.
شاید ابتدا به ساکن پیشنهاد دانشکده عظیم هنر های اسلامی،ایرانی منطقی به نظر برسد.اما این نام های بزرگ دردسر های بزرگی به همراه دارند.از طرفی درج واحد های بیشتر نیاز به زیر ساخت های بیشتری دارد که بحران کنونی زمان آنرا از ما گرفته است.شاید باید به دانشجویان خود بیشتر اعتماد کنیم.شاید اگر سطح بندی آنان به نام اساتید و دانشگاه های آنان را فراموش کنیم این معماران آینده بتوانند نه تنها اشتباهات را جبران کنند،حتی سیر پیشرفت صعودی ای را طی کنند.

برگزاری دوره های تابستانی سالهاست در مدارس معماری تجربه شده است.این فصل زیبا فرصت خوبی است تا دانشجویان را به نزدیکی بناهای تاریخی کشورشان برد.آنها را با حس ایرانی،نور ایرانی آشنا کرد.دوره ای آزاد برای دانشجویانی آزاد،اساتیدی آزاد از بند هایی که میشناسیم و با هزینه ای اندک.یادگیری سیر و سلوکی که نیاکان آنان در زندگی ساده ی خود سیر میکردند.حتی با هزینه ی اندکی بیشتر میتوان آنان را علاوه بر معماری با طبیعت سرزمینشان آشنا کرد.

سرزمین مادری باید شناخته شود،دیده شود،لمس شود و نه فقط شنیده شود. در عمق خشت و خاک معماری ایرانی نور جلا می یابد و تا به آسمان برمیگردد.

علیرضا عظیمی حسن آبادی - (کارشناس ارشد معماری،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی)

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/سرزمین-مادری،آموزش-معماری/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/4147