سازمان زیباسازی شهر تهران ناشر برتر شناخته شد

سازمان زیباسازی شهر تهران از سوی انجمن مفاخر معماری ایران ناشر برتر شناخته شد.

به گزارش زیباسازی شهر تهران، هیات داوران انجمن مفاخر معماری ایران، در سومین دوره برگزاری دوسالانه خود، سازمان زیباسازی را ناشر برتر معرفی کرد.

انتخاب ناشر برتر از سوی این انجمن هر دو سال یک بار برگزار می شود و هیات داوران انجمن مفاخر معماری ایران، سازمان زیباسازی شهر تهران را ناشر برتر سالهای 1391 تا 1393 شناخته است.

در لوح تقدیری که به همین مناسبت به این سازمان اهدا شد، آمده است: این لوح به پاس قدردانی از تلاش و اهتمام در ارتقا دانش معماری و شهرسازی کشور به آن سازمان اهدا می گردد.

گفتنی است سومین دوره مراسم دوسالانه جایزه کتاب معماری و شهرسازی ( جایزه دکتر منوچهر مزینی) که به مناسبت روز جهانی کتاب هر دوسال به یک ناشر برتر این حوزه اعطا می شود، در تهران برگزار شد.

این جایزه از سال 1388 به همت موسسه مطالعاتی فرزان با همکاری، انجمن مفاخر معماری ایران، تعیین شده است و هدف از آن بهره وری و بهره یابی از دانش بزرگان و صاحب نظران و نیز رشد و اعتلای کیفی تالیف و ترجمه کتاب معماری و شهرسازی و گسترش مخاطبان و نیز تشویق و ترغیب محققان، معمارن و شهرسازان جوان در زمینه پژوهش و ارائه مکتوب نتایج تحقیقات قابل دستری برای همگان است.

منبع: سازمان زیباسازی شهرتهران-خرداد1394

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/سازمان-زیباسازی-شهر-تهران-ناشر-برتر-شناخته-شد/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/42422