تقدیرانجمن مفاخر معماری ایران از پژوهشگران سازمان جهاد دانشگاهی تهران

به گزارش گروه علمی ایرنا از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، این لوح به دلیل کسب رتبه افتخار در سومین دوره جایزه کتب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی با نگارش کتاب گونه شناسی مسکن روستایی استان بوشهر، به سعید امینیان، سعید حق شناس و سید امیرحسین گرکانی مولفان این کتاب اهدا شد.

سومین دوره کتب معماری و شهرسازی به مناسبت روز جهانی کتاب از سال 1388به همت موسسه مطالعاتی فرزان با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران بنیان نهاده شده است.

هدف از تعیین این جایزه، بهره وری و بهره یابی از دانش بزرگان و صاحب نظران و نیز رشد، اعتلای کیفی تالیف و ترجمه کتاب های معماری و شهرسازی، گسترش مخاطبان و تشویق و ترغیب محققان، معماران و شهرسازان جوان در زمینه پژوهش و ارایه مکتوب نتایج تحقیقات و قابل دسترسی برای همگان است.

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/تقدیرانجمن-مفاخر-معماری-ایران-از-پژوهشگران-سازمان-جهاد-دانشگاهی-تهران/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/42970