امانتی به نام محیط‌زیست

استواری زنجیره حیاتی بشر براساس پایداری و بلوغ و تعالی است، ولی امروز با نگرانی شاهدیم چگونه آدم‌ها حتی دورترین نقاط كره خاكی را مورد تهاجم و تجاوز خودشان قرار دادند و با ناباوری می‌بینیم چگونه مظاهر ارزشمند طبیعت این منشاء حیاتی را كه بنابر احكام و آیات مقدس امانات الهی شمرده می‌شوند بنابر شواهد تاریخ یا آن را از میان بردند و یا در شرف نابودی قرارش دادند، تا آن درجه كه فرار كوتاه از شهرها به منظور لذت بردن از طبیعت را غیرممكن ساخته

با استناد به كلام‌الله مجید در سوره احزاب آیه 72:
«انا عرضنا الامانه علی السموات والارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا»

بدین معنا كه حمل امانات اعظم برعهده انسان واگذاشته شد ولی این «بشر ظلوماً جهولاً» آن را به یك بحران عالم‌گیر بدل ساخته، بحران محیط زیست كه مشكلات متنوعی در نحوه تفكر اقتصادی و توسعه‌های شهری ایجاد كرده است، ناخواسته بشریت را در مقابل تحولاتی اساسی قرار داده:

وجود این قدرت متبلور می‌كند آنچه تقریباً به كلی مجهول مانده، عظمت قدرتی را كه بر اثر تحقق اتحاد و اتفاق حاصل می‌شود، این قدرت چنان عظیم است كه جهانی را منور می‌سازد.

اردشیر سیروس - دبیر شورای معماری و صنایع و عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/امانتی-به-نام-محیط‌زیست/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/4354