ارتقاء صنعت ساختمان و ضرورت ترویج آموزش های فنی و حرفه ای

حرکت به سوی صنعتی سازی تولید ساختمان موضوع اصلی گفتمان مهندسی و مدیریتی در جامعه می باشد . کمبود شدید فضاهای مسکونی و به دنبال آن تامین فضاهای خدماتی مورد نیاز متناسب با توسعه فضاهای مسکونی ، استفاده از تکنولوژی نوین و صنعتی در تولید ساختمان را الزامی نموده است . خوشبختانه در طی یک سال گذشته دگرگونی عمیقی در ساختار تفکر مدرمدیریتی حوزه ساختمان سازی به وجود آمده است و حمایت و پشتبانی حرکت به سمت تشویق و ترویج استفاده از فن آوریهای نوین در عرصه ساخت و ساز و تولید صنعتی ساختمان به طور عام و مسکن به طور خاص توسط نهادهای دولتی ، دانشگاهی و بخش خصوصی انجام می گیرد . برای به ثمر رسیدن این تلاش ، هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف دخیل در این عرصه می باید انجام گیرد . ارتقاء سطح آموزشهای علمی ، فنی و حرفه ای برای دست اندرکاران تولید صنعتی ساختمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده در تولید فضاهای ساختمانی از نکات کلیدی در این فرایند می باشد . ناهی به وضعیت امروز مهارتهای فنی موجود در عرصه ساخت و ساز ، اهمیت توجه به این موضوع را مشخص می نماید .

یکی از انتقادهای بسیار جدی به ساخت و سازهای رایج در کشور ، نازل بودن کیفیت اجرا است . پایین بودن سطح کیفی اجرا حتی در اجرای ساختمانهای مجلل خصوصی و بناهای شاخص دولتی نیز ملاحظه می گردد . کیفیت پایین اجرای ساختمان دلایل متعددی دارد یکی از مهمترین آنها ، فقدان مهارتهای فنی و حرفه ای لازم در نزد عوامل اجرایی است . در حال حاضر در فرایند اجرای ساختمان در قله هرم آن ، مهندسین مشاور و سپس کارشناسان سایر تخصصهای ذیربط قرار دارد که سطح آموزشها و مهارتهای علمی و فنی ایشان در حد بسیار خوب است . در قاعده این هرم نیز نیروی کارگری ساده که عمدتا مهاجرین فصل روستای و حاشیه نشین های شهری فاقد مهارتهای فنی می باشند قرار گرفته اند . یک طبق بالاتر از قاعده هرم ، همین نیروی کارگری ساده می باشد که صرفا با مدت کمی تجربه کار ، خود را استادکار معرفی نموه و جایگاه خود را از قاعده به یک طبقه بالاتر ارتقاء می دهند . در حد فاصل راس و قاعده با خلاء نیروی متخصص مواجه می باشیم . از آنجاییکه به دلایل متعدد خارج از حوصله این نوشتار ، در مرحله اجراء ، راس هرم حضور اندکی در کارگاه دارد ، امور اجرایی توسط همان نیروی قاعده هرم انجام می گیرد و از آنجاییکه این گروه فاقد آموزشهای فنی لازم بوده و صرفا بر اساس تجربه کاری ، آنهم در شرایط معمولا غیر فنی ، به فعالیت می پردازند ، کیفیت اجرا به پایین ترین حد نزول می نماید . علی رغم تلاش گسترده برای آموزش نیروهای کاردان فنی در بخش ساختمان ، که پر کننده قله هرم تا قاعده آن می باشند ، عموما این نیروها خود را به قله هرم نزدیک نموده و از انجام کارهای آموخته خود پرهیز می کنند . در کارگاههایی که سلسله مراتب فنی و افراد دارای مهارت فنی ذیصلاح حضور دارد ، شاهد کیفیت خوب اجرا هستیم .

نحوه اجرای سنتی ساختمان هم به گونه ای است که با حداقل مهارتهای فنی امکان اجرای بنا وجود دارد و نظارت و کنترل بر آنها هم تقریبا صورت نمی گیرد . در چنین ساختار اجرایی ، نیاز به فراگیری مهارتهای فنی و اخذ گواهینامه های مربوطه وجود نداشته و شاهد وضع موجود خواهیم بود .

نظام تولید صنعتی ساختمان نیاز به نیروهای فنی ماهر ویژه خود دارد . از مرحله طراحی تا مونتاژ و نصب قطعات ، کارشناس ویژه خود را می طلبد . اگر چه طراحی صنعتی ساختمان ها ، با وجود سابقه طولانی حضور صنایع ساختمانی در کارخانه و یا کارگاههای ویژه انجام می پذیرد . نیروی انسانی آن دیگر نمی تواند کارگر ساده فصلی روستایی باشد و می باید آموزشهای لازم را فرا گرفته و پس از طی دوره های کارآموزی لازم ، به کار در کارخانه بپردازد . نصب قطعات در محل کارگاه ساختمانی نیز معمولا نیاز به مهارتهای فراتر از کارگران ساده داشته و باید آموزشهای لازم کسب گردد.

این نیروهای کاری آموزش دیده بر خلاف کارگران فصلی و موقت دارای هویت فنی و تخصصی بوده و از جایگاه و شان حرفه ای بالاتری برخوردار می باشند . ثبات حرفه ای بیشتر این گروه خواهند داشت . کنترل کیفیت اجرا در سیستم تولید صنعتی ساختمان خود به خود عوامل اجرایی با توان فنی و حرفه ای مناسب را جذب و حفظ می نماید و نتیجه همه این عوامل ، کیفیت مناسب تولید و اجرای ساختمان می باشد . در اینصورت می توان امید داشت که با تربیت و ارائه آموزشها و مهارتهای فنی و حرفه ای لازم برای دست اندرکاران اجرایی صنعت ساختمان ، می توان الگوسازی مناسب برای تشویق و ترویج استفاده از نیروی انسانی ماهر در کارگاههای متعارف ساختمانی ایجاد نمود .

شهریار یقینی

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/ارتقاء-صنعت-ساختمان-(1)/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/4398