از سوی انجمن مفاخر معماری ایران نام خلیج فارس در بناهای معماری ثبت می شود.

دبیر کمیته بزرگداشت روز ملی خلیج فارس گفت: این روز که نمادی تاریخی از وحدت ملی است باید به شکلی با شکوه برگزار شود.

«حسین پرهمت»- عضو هیات امنا انجمن مفاخر معماری ایران و دبیر کمیته بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب و با اشاره به اهداف و جزئیات برگزاری روز ملی خلیج فارس همزمان با روز دهم اردیبهشت ماه تصریح کرد: انجمن مفاخر معماری ایران بر این باور است که تلاش های گسترده در سطح جهانی می تواند جایگاه و نام خلیج فارس را مستحکم کند، این امر می بایستی هم زمان در داخل کشور نیز آغاز شود.

وی افزود: در سال جاری مراسم ویژه ای برای بزرگداشت روز ملی خلیج فارس و تکریم ارزش های میراث معنوی کشور در کشورمان برگزار می شود.

دبیر کمیته بزرگداشت روز ملی خلیج فارس با اشاره به اهمیت برگزاری این روز گفت: نام گذاری و ثبت نام وزین خلیج فارس بر آثار و عناصر معماری در دستور کار انجمن مفاخر معماری ایران قرار دارد.

 

 

منبع: خبرگزاری کار ایران-اردیبهشت 1386

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/از-سوی-انجمن-مفاخر-معماری-ایران-نام-خلیج-فارس-در-بناهای-معماری-ثبت-می-شود/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/44377