کیفیت ساختمان ، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای ملی

از نگاه اقتصادی ساختمانی دارای کیفیت است که با کمترین انرژی و مصالح بکار رفته در آن حداکثر رفاه را برای ساکنان اش فراهم کند بنابراین ساختمان باید سبک و مقاوم ساخته شده و حداکثر فضا را برای استفاده فراهم کند و با همه این ویژگیها ، با حداقل انرژی مصرفی سازگاری داشته باشد . در همین راستا نظریات مرتبط با اقتصاد رفاه و مطلوبیت به ما می گوید که ساختمان ها علاوه بر داشته های یاد شده می باید از ظاهر و معماری زیبا و قابلی برخوردار باشند .

با توجه به دورخیز صنعت ساختمان جهت احداث حدود 4100000 واحد در طول برنامه چهارم و پانزده میلیون طی 10 سال آینده و با در نظر گرفتن ملاحظات ساختار جمعیتی ، شرایط اقلیمی پرخطر و نقش ساختمان در روند تشکیل سرمایه ثابت و اشتغال و کنترل تورم ، ناگزیریم که ارتقاء کیفیت ساختمان را به عنوان یک اصل در برنامه های توسعه خود در نظر بگیریم . اصلی که غفلت از آن خسارت سنگینی را متوجه اقتصاد و مردم ما خواهد کرد . در این مورد کافیست اشاره ای به آمار ارائه شده از سوی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن داشته باشیم که از 2/2 میلیون واحد مسکونی ساخته شده در طول برنامه سوم 800 هزار واحد آن به دلیل فقدان کیفیت دوباره سازی شده اند ! براستی آیا ما وقتی برای دوباره سازی داریم ؟

در مقطع کنونی برای ارتقاء این صنعت تعاملی همه جانبه بین سازمان ها و نهادها از یکسو و بین نهادها از سوی دیگر الزامیست . وزارت مسکن و شهرسازی ، نظام مهندسی ساختمان ، شهرداریها ، انبوه سازان و دانشگاهها و انجمن های مرتبط به این صنعت برای تدوین ، بازنگری و اصلاح مقررات و آیین نامه های موجود می باید به هماهنگی و تعاملی همه جانبه برسند تا راهکارها و الزامات اجرایی ارتقاء کیفی ساختمان پیش روی سازندگان قرار گیرد . بدون دخالت و نظارت "قانون" هیچ ساختمانی با کیفیت ساخته نخواهد شد !

از سوی دیگر نهاده های این صنعت نیاز به تعامل دارند : سیستم های نوین ساختمانی ، مصالح متنوع این صنعت و نیروهای کار شاغل در آن باید در تعاملی مستمر به یک ادراک واحد از کیفیت برسند ، چرا که بتن های تابع مقررات 60 سال پیش و آجرهای غیرمقاوم ، نمی توانند تابعیت سیستم های نوین ساختمانی را بپذیرند ، سیستم های ساختمانی 3D با تفکرات طاق ضربی و مصالح پانل های عایق دار با سیستم های تاسیساتی دهه گذشته و ساختمانهای هوشمند با پنجره های یکجداره نمی توانند هماهنگ باشند .

تعامل نهادها و نهاده ها و ارتقاء کیفیت ساختمان در برنامه ریزی ده ساله آینده می تواند برای کشور ما سالیانه بیش از ده میلیارد دلار صرفه جویی انرژی و حدود 15 میلیارد دلار صرفه جویی در مصالح را به ارمغان بیاورد . که جمع این دو رقم از جمع تولید ناخالص داخلی 45 کشور کوچک جهان بیشتر می باشد .

باقر میلانی

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/کاهش-هزینه-ها-و-افزایش-درآمدها/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/4450