برگزاري سمينار آسيب‌شناسي و مرمت بناهاي تاريخي

برگزاري سمينار آسيب‌شناسي و مرمت بناهاي تاريخي

موج - شناخت وضعيت موجود، انطباق با استانداردهاي بين‌المللي، حفظ اسناد، ناکارآمدي نگرش موزه‌اي به بناهاي تاريخي شهرها و فشار سرمايه و بازار در تخصيص منابع مورد نياز براي حفظ ابنيه از نقاط قوت و ضعفي است که در نشست آسيب‌شناسي و مرمت بناهاي تاريخي به بحث گذاشته مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، سمينار آسيب‌شناسي و مرمت بناهاي تاريخي با هدف رسيدن به استانداردهاي بين‌المللي در مرمت آثار و ابنيه تاريخي ايران در حالي توسط انجمن مفاخر معماري ايران برگزار مي‌شود که قرار است در اين برنامه دکتر محمد منصور فلامکي، مهندس فرامرز پارسي و دکتر علي مختاريان سخنراني کنند.

اين نشست و سمينار پژوهشي که به همت ميراث مشترک مطالعات پايه سرزمين در روز چهارشنبه، ۷ مرداد، در باغ موزه قصر برگزار مي‌شود به پرسش‌هاي پيرامون راهکارهاي شناخته شده و ضرورت نگاه به آنچه پيش‌روي حفاظت از ابنيه تاريخي قرار دارد مي‌پردازد.

دبيري پنل را نيز مهندس سيد عليرضا قهاري رئيس انجمن مفاخر معماري ايران بر عهده دارد. به گفته قهاري، فيلم مستندي نيز از مرمت آثار تاريخي به اجرا درمي‌آيد.
سيد عليرضا قهاري رئيس انجمن مفاخر معماري ايران در بيان ضرورت‌هاي برگزاري اين نشست‌ها و تأثيري که بر ابنيه تاريخي مي‌گذارند، گفت: سياست‌گذاري کلان در اين بخش مستلزم شناخت وضعيت موجود است و اين وضعيت نيز در گفتگو و بررسي‌هاي کارشناسان نمود پيدا مي‌کنند.

با اين ديدگاه، بناهاي تاريخي ۱۰۰ ساله در تهراني که ۲۰۰ سال قدمت دارد به عنوان ميراث فرهنگي دوران معاصر به شمار مي‌آيند و بايد در حفظ و نگه‌داري آن‌ها کوشيد. به همين نسبت ساير ابنيه در شهرهاي با قدمت بيشتر نيز مستلزم توجه به ويژگي‌هاي مختلفي از اين دست هستند.
رئيس انجمن مفاخر معماري ايران موفقيت در زمينه مرمت را وارد کردن نگاه جامعه‌شناسانه و نه صرفا اقتصادي به ابنيه دانست و خواستار تدوين مصوبه‌اي در اين رابطه شد.
بر اساس اين گزارش در مقدمه برگزاري اين نشست و سمينار آمده است: ضرورت تدوين معيارهاي مدون و چارچوب‌هاي از پيش تعيين‌شده که بتواند فعاليت‌هاي حفاظت، مرمت و توان‌بخشي اماکن تاريخي را در مسير درست هدايت کرده و از اتلاف منابع، اعمال سليقه‌هاي بي‌قاعده و بالاخره، ايجاد آسيب‌هاي جبران‌ناپذير ممانعت کند، يکي از مهم‌ترين اهداف اسناد و منشورهاي مختلف بين‌المللي است.

وظيفه اين اسناد که توسط مجامع و نهادهاي تخصصي تدوين مي‌شوند، اطمينان از مسير درست فعاليت‌هاي علمي، آموزشي و حرفه‌اي بوده است.
در ادامه آمده است: در کشور ايران، از بدو تأسيس نهادهاي نوين متولي امر حفاظت از اماکن و آثار فرهنگي و تاريخي، تعيين معيارهاي بومي متعلق به شرايط مکاني و زماني سرزمين ايران، بر اساس ويژگي‌هاي هنري، تاريخي و فرهنگي آثار، يکي از آرزوهاي ديرينه فعالان اين عرصه بوده است.

 اين امر به دلايل مختلف از جمله وسعت آثار، کمبود منابع مالي و انساني و بروکراسي فراگير، معطل مانده، در عين‌حال بايد توجه داشت که کشور ايران به عنوان يکي از اعضاي مهم صاحب تاريخ و فرهنگ در جهان، غالب منشورها و اسناد بين‌المللي حفاظت را به صورت رسمي پذيرفته و عمل بدان‌ها را بر خود فرض دانسته است.
از ديگر موضوعاتي که مدنظر کارشناسان حوزه مرمت است تغييرات مستمر و تحول اسناد است که خود بيانگر ضرورت پالايش بي‌وقفه و پوياي نگاه جهاني به مقوله حفاظت و مرمت اماکن تاريخي به شمار مي‌آيد.

 سير اين انديشه‌ها از نگرشي حفاظتي به کاربردي، از کالبدي صرف به توجه به سويه‌هاي غيرمادي و از يکسان‌نگري به سمت تأکيد بر تفاوت‌ها و گوناگوني فرهنگي سير مي‌کند.
به گفته رئيس انجمن مفاخر معماري ايران، ناکارآمدي نگرش موزه‌اي در خصوص حفاظت از اماکن تاريخي و تعدد سليقه‌ها و روش‌ها، نبود استانداردهاي فني مورد وفاق و حتي نبود مفاهيم مشترک و يکسان ميان اهل‌فن، هم در عرصه دانشگاه و هم در حوزه اجرايي، مشکلات متعددي را سبب شده است.

 تک‌بناها که طيف وسيعي از ساختمان‌هاي کوچک و بزرگ با عملکردهاي متفاوت را در برمي‌گيرد، بنابر ضرورت و تغيير شرايط اجتماعي، کارکرد اصلي خود را از دست مي‌دهند و متروک مي‌شوند.

 فشار سرمايه و بازار، ناتواني در تخصيص منابع مورد نياز براي حفظ بناها و حجم عظيم ميراث تاريخي کشور، هر يک عاملي است بر اثبات آن‌که حفاظت و مرمت نمي‌تواند به تنهايي ضامن بقاي آثار و دارايي‌هاي غيرمنقول (اعم از يادمان‌ها، ساختمان‌ها، محوطه‌هاي باستاني و منظرهاي تاريخي) باشد.
شايان ذکر است اين سمينار روز چهارشنبه، هفتم مرداد، در باغ موزه قصر و از ساعت ۱۶ آغاز مي‌شود.

 

 

 

منبع: خبرگزاری موج-مرداد 1394

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/برگزاري-سمينار-آسيب‌شناسي-و-مرمت-بناهاي-تاريخي/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/44857