اصفهان امروز مديون ميرميران است

خبرگزاري فارس: حبيب اللهي معاون عمراني و شهرسازي شهرداري تهران در مراسم يادبود سيد هادي ميرميران گفت: اصفهان امروز وضعيت بسيار بهتري نسبت به ديگر شهرهاي ايران دارد كه اين را مديون كارهاي شهرسازي و معماري ميرميران است.

به گزارش خبرنگار تجسمي فارس، در ابتداي اين مراسم متن سخنان سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي به مناسبت بزرگداشت سيد هادي ميرميران خوانده شد.

 در ادامه حبيب‌اللهيانعاون عمراني و شهرسازي شهرداري تهران در سخناني ميرميران را يكي از مفاخر ارزشمند معماري ايران دانست و با اشاره به وجوه تمايز او با ديگر هنرمندان گفت: دغدغه او معماري ريشه‌دار در فرهنگ سرزمين ايران بود كه در طراحي‌هايش با نگاهي معاصر و امروزي همراه مي شد.

حبيب اللهيان همچنين نگاه جهاني ميرميران به معماري ايراني را وجه تمايز ديگر اين معمار ايراني با ديگر هنرمندان ذكر كرد

 وي همچنين از تجليل و گرامي داشت اين هنرمند در زمان حياتش به عنوان اتفاق نادري در جامعه معماران ياد كرد و اظهار اميدواري كرد از هنرمندان نظير ميرميران در زمان حياتشان قدرداني شود.

حبيب اللهيان در ادامه با تاكيد بر اين كه اصفهان امروز مديون هادي ميرميران است، گفت: اصفهان وضعيت بسيار بهتري نسبت به ديگر شهرهاي ايران دارد كه اين را مديون كارهاي شهرسازي و معماري ميرميران است. وي همچنين با اشاره به طرح جامع تهران گفت: ميرميران در زمان حياتش مسئوليت طرح جامع تهران را بر عهده داشت و با اين طرح تهران در آستانه تحول بزرگي قرار خواهد گرفت.

                           

بررسی و نوشته:خبرگزاری فارس- اردیبهشت 1386

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی   

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/اصفهان-امروز-مديون-ميرميران-است/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/45016