ساخت 40 هزار مدرسه با معماري اسلامي و ايراني

مديرعامل مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران گفت : هم اكنون به بيش از 40 هزار مدرسه در كشور نيازمنديم كه ضروري است با طراحي معماري اسلامي و ايراني احداث شود. 
به گزارش شبكه خبر به نقل از خبرنگار صدا و سيما ، سيد عليرضا قهاري در نشستي خبري افزود : با اينكه دريچه هاي ايجاد نمايشگاه و انتشار كتابي جامع براي احداث مدارسي منطبق با معماري برآمده از هنر اسلامي و ايراني گشوده شده ، اما همچنان برنامه مدوني در اين زمينه تدوين نشده است و دغدغه توسعه ساختمانهاي بي هويت وجود دارد .

وي با اشاره به اينكه ايران از نظر علمي ، فرهنگي و تاريخي از جايگاه ويژه اي برخوردار است ، اضافه كرد : متاسفانه به دليل نبود برنامه اي مدون در زمينه معماري مدون كشورمان ، تاكنون نتوانسته ايم ايران را به عنوان مركز علمي، فرهنگي و تاريخي خاورميانه به ثبت برسانيم .

قهاري با بيان اينكه نيروهاي ارزنده اي در وزارت آموزش و پرورش ، مسكن و معماري كشور براي طراحي مدارس منطبق با معماري اصيل ايراني و با آموزش محوري وجود دارند، تصريح كرد : ايجاد اتاقهاي فكر براي تسريع در ساخت چنين مدارسي با شيوه هاي فناوري هاي نوين ساختمان بصورت صنعتي بسيار ضروري به نظر مي رسد .

وي با تاكيد بر اينكه خوشبختانه بسترهاي مناسبي براي طراحي و ساخت مدارس با معماري ايراني و اسلامي ايجاد شده است ، افزود : اين طراحي نبايد به شكل ظاهري ، بلكه در محتوا و فضاي آموزشي تدوين شود .

 

منبع: سایت ایرنا - شهريور 1387   

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی
  

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/ساخت-40-هزار-مدرسه-با-معماري-اسلامي-و-ايراني/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/45031