یکصد معمار، یکصد انتخاب - نشست سوم

سومین نشست یکصدمعمار یکصد انتخاب رویدادی به یاد ماندنی شد.در شبی که دکتر جهانگیر درویش یادی از مهندس نظام عامری و ساخته های او داشت، معماری دیگر به اثری ماندگار از دکتر درویش پرداخت...

دانلود گزارش نشست

یکصد معمار یکصد انتخاب نشست سوم

یکصد معمار، یکصد انتخاب نشست سوم

یکصد معمار، یکصد انتخاب نشست سوم

 

یکصد معمار، یکصد انتخاب نشست سوم

 

یکصد معمار، یکصد انتخاب نشست سوم

 

یکصد معمار، یکصد انتخاب نشست سوم

 

یکصد معمار، یکصد انتخاب نشست سوم

 

یکصد معمار، یکصد انتخاب نشست سوم

 

یکصد معمار، یکصد انتخاب نشست سوم

 

یکصد معمار، یکصد انتخاب نشست سوم

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/یکصد-معمار-یکصد-انتخاب-نشست-سوم/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/48616