سایت گردشگری آشوراده میانکاله را نابود می‌کند

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تبدیل آشوراده به سایت گردشگری را باعث نابودی تالاب میانکاله به‌عنوان نخستین تالاب ثبت شده در کنواسیون رامسر دانست. به گزارش روابط عمومی محیط زیست مازندران، اسماعیل کهرم در جشن روز میانکاله، با بیان این مطلب پیش‌بینی کرد که اگر آشوراده تبدیل به سایت گردشگری شود، مردم منطقه هیچ‌گاه به چنین مکانی نمی‌روند که شبی 400 تا 500 هزار تومان هزینه اسکان آن را بپردازند و پس از 30 تا 40 سال آینده، چیزی جز ساختمان‌های رو به تخریب و تاسیسات زنگار گرفته در این شبه جزیره نخواهیم دید. وی افزود: «برای کشور ما که یک سوم باران را دریافت می‌کند، هر کدام از این تالاب‌ها نعمت بزرگی هستند؛ تالاب‌هایی که سفره آب زیرزمینی را پر کرده و هوا را تلطیف می‌کنند و منشا خدمت خواهند بود.»

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/سایت-گردشگری-آشوراده-میانکاله-را-نابود-می‌کند/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/50018