معمار پیشکسوت و طراح برج خیابان بخارست درگذشت

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/طراح-برج-خیابان-بخارست-درگذشت/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/5111