بدعت در منظر

بدعت در معنی لغوی آن به معنای غیر عرف و خلاف جریان فکری جامعه ای عمل کردن است .
منظر نیز در معنی لغت سیما و نمایش از موضوع یا هر چیزی است که برابر چشم انسان قرار می گیرد و قابل مشاهده و نقد و بررسی است .

بدعت منظر به طور کلی شامل مواردی می شود که انسان به نوعی در تغییر آن دخیل بوده و باعث دگرگونی آن شده است . در حال حاضرمثالی برای این مطلب وجود دارد و آن منظر شهری و معماری شهرهایمان است .

در اکثر شهرها به دلیل همین بدعت گذاریها در تعاریف معماری و مبانی نظری آن و عمل کردن ناشیانه به آنها باعث تغییر در منظر و در نهایت ارائه تعاریف غلط از معماری و شهرسازی گردیده که نمود آن از بین رفتن خط آسمان ، تغییر الگوهای معماری و شهرسازی ، ارائه تعاریف بصری بی پایه در مبانی نظری و......شده است .

بدعت البته در جایی جایز است که این مسئله باعث دگرگونی در سیمای بصری انسان داشته باشد و آنرا به تعالی برساند و نه اینکه او را به انتهای افکار پوچ و واهی ببرد .
ما عادت بر آن داریم تا هرچیز را همانطور که هست ببینیم و آنرا درست بداریم و اگر روزی کسی بجز این مطلب را عنوان کرد دلیلی برای تغییر افکار طرف مقابل پیدا کنیم تا شخص مورد نظر را متقاعد کنیم و به راه خودمان بیاوریم . اصولا در جوامعی بدعت تاثیر مثبت دارد که افراد آن جامعه درگیر سنتهای آن محل نباشند و قید و بندی به عرف نداشته باشند اما منظر اصولا زمانی دچار بدعت می شود که همین بدعت در فرهنگ مردم نهادینه شود و مردم دیگر مقابل هر بدعتی مقاومت نکند که متاسفانه مردم شهرهای ما نیز به چنین اتفاقی دچار شده اند .

نتیجه اینکه : زمانی می توان در مسئله ای بدعت نهاد (خلاف عرف و جریان فکری ) عمل کرد که این مسئله باعث بهتر شدن وضع ظاهری و نمای قابل قبول (منظر) شود و نه باعث نابودی و انحراف آن .

ساغر کرم - محمد علی عرفانیان

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/بدعت-در-منظر/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/5122