نکوداشت تهران - برنامه های روز تهران

Nekoodashte Tehran1

موسسه تهران مطالعات کلانشهر برگزار می کند:

1- برنامه های روز تهران در موزه هنرهای دینی امام علی (ع)
شنبه 29 مهر ماه 91 :

گزارش تصویری از روز نخست جشن نکوداشت تهران


یکشنبه 30 مهرماه 91 :

گزارش تصویری از روز دوم جشن نکوداشت تهران


دوشنبه 1 آبان :

گزارش تصویری از روز سوم جشن نکوداشت تهران


محل برگزاری:

موزه هنر امام علی (ع)
خیابان ولیعصر - چهارراه نیایش - بلوار اسفندیار - شماره 35

* نمایشگاه نقاشی و عکس های تهران در گالری های طبقه اول
2- برنامه های کاخ موزه گلستان
شنبه 29 مهر تا دوشنبه 1 آبان - ساعت 9 الی 16 :
محل برگزاری: میدان ارک، کاخ موزه گلستان
* بازدید از کاخ موزه گلستان روز اول آبان رایگان است.

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/نکوداشت-تهران/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/5189