کنسل شدن برنامه هم اندیشی روز چهارشنبه 18 اسفند ماه

ضمن تبریک فرا رسین سال نو ، به اطلاع میرساند برنامه  هم اندیشی چهارشنبه 18 اسفندماه به علت تراکم برنامه ها کنسل گردید.

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/کنسل-شدن-برنامه-هم-اندیشی-روز-چهارشنبه-18-اسفند-ماه/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/55630