ساخت و ساز‌های حریم درجه دو تخت جمشید تخریب شد

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/ساخت-و-ساز‌های-حریم-درجه-دو-تخت-جمشید-تخریب-شد-(1)/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/55990