عباس کیارستمی همچنان در لیست داوران هفتمین دوره مسابقه معماری میرمیران

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/عباس-کیارستمی-مسابقه-معماری-میرمیران/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/5649