اطلاعیه کنسل شدن برنامه روز چهارشنبه (باغ جهانی اکبریه بیرجند )

 

به اطلاع میرساند برنامه روز چهارشنبه 96/6/15  با عنوان باغ جهانی اکبریه بیرجند کنسل و به تاریخ 96/6/29 موکول شده است .

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/اطلاعیه-کنسل-شدن-برنامه-روز-چهارشنبه-96612/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/56689