نمایشگاه عکس ابراهیم حقیقی "خانه ابری"

جمعه 24 آذر ماه 1396
گالری گلستان 4 تا 8 بعد از ظهر 
دروس خیابان ، شهید کماسایی شماره 24 

 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-انجمن/نمایشگاه-عکس-ابراهیم-حقیقی/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/57630