روايت بخشي از نوروزنامه

   نوروز از زمان سلطنت صفويه تا پايان دوران قاجاريه بر طبق نوشته‌هاي سفرنامه‌هاي جهانگردان از جمله سفرنامه ژان شاردن جهانگرد فرانسوي (در ايران) ديده مي‌شود كه در قرن هفدهم در دوران صفويه دوبار به ايران سفر كرده و هر بار به مدت شش سال در ايران اقامت داشته و درباره سفرهاي خود به ايران و هندوستان (هندشرقي) مشروح‌ترين سفرنامه‌هاي او در دوران صفويه است شاردن وقتي از تفليس به تبريز مراجعت كرده درباره "نوروز" به تفصيل نوشته است:

   "جشن ملي ايرانيان نوروز است كه از سه تا هشت روز و گاه بيشتر به طول مي‌انجاميد. آغاز اين جشن از ورود آفتاب به برج حَمَل و اعتدال ربيعي - يا آغاز بهار است اين عيد را نوروز سلطاني مي‌نامند تا از سال جديد و فعلي ايران سال هجري شمسي كه مبدا آن هجرت پيغمبر از مكه به مدينه است مشخص باشد (طبق پژوهش ‌هاشم رضي)

   نوروز بزرگ روز ششم فروردين، نوروز بزرگ روزي كه خداوند آفرينش را طي اين شش  روز به پايان رسانيد،‌ روز همپرسگي زرتشت با اهورا مزدا روز اميد و تقسيم سعادت و نيك بخشي رواياتي سنتي  دربارة جمشيد و جهات چهارگانه در ايران قديم اسطوه جمشيد غلبه بر ديوان و پيدايي روزگاري نو مي‌باشد.

   جمشيد، خورشيد طالع‌، بنياد پيدايي رسم سبز ، سبز كردن آب پاشيدن به يكديگر،‌ تشريفات و بار عام از سوي شاه در اين روز خداوند "مشتري" را بيافريد در اين روز زرتشت توفيق يافت كه با خداوند مناجات كند (همپرسه شود) و كي خسرو در اين روز به آسمان عروج كرد و در اين روز براي ساكنان كره زمين سعادت را تقسيم كرد و در بامداد اين روز بايستي قبل ازين كه سخن گويند شكر گويند تا طي سال از بلاها سالم و در امان بمانند.

   موضوع نوروزنامه بسيار مفصل مي‌باشد خلاصه آنكه : "ماه فروردين ، روز خرداد،‌ جم پيمان از دوزخ بياورد و اندر جهان پيدايي آمد" و جم پيمان را از پريان باز ستد. در ساله مينوي خِرَد، بخش 33-32/26 يا 33-32/27 پيمان را كه از شكم اهريمن بلعيده بود، جم از شكمش باز ستد و به در آورد  و  .... "

   دربارة نوروز و جشن‌هاي ايراني در اسپانيا بسيار مفصل نوشته‌اند نوروز و علت پيدايش آن سنت آب فشاندن و گلاب گيري از گل محمدي و تخم مرغ رنگين و داستان سليمان داوود و ..."

ثریا بیرشک

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/روايت-بخشي-از-نوروزنامه/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/59942