بسیاری از رژیم‌های دموکراتیک سرمایه‌داری امروز، ثمره‌ انقلاب‌های موفقند. ‌روشن‌ترین نمونه‌ها شامل این موارد است: شورش هلندی‌ها علیه امپراتوری اسپانیا در قرن شانزدهم که پایه‌گذار هلند شد؛ انقلاب انگلستان ۱۶۴۹-۱۶۴۲ که قدرت اشرافیت فئودالی را تضعیف و راه را برای نظام پارلمانی هموار کرد؛ انقلاب فرانسه۱۷۹۴-۱۷۸۹ که لویی هفدهم را از شکست داد، قدرت اشرافیت فرانسه را درهم شکست و به فئودالیسم در فرانسهپایان داد و همچنین انقلاب آمریکا در ۱۷۷۵ که راهگشای شکل‌گیری ایالات‌متحده به‌عنوان اصلی‌ترین کشور سرمایه‌داری جهان بود.

- به نقل از مقاله «آیا انقلاب‌ها همیشه شکست می‌خورند؟» نوشته جان مالینو، ترجمه مهدی صابری