گفته ها

«... چاپارهایی که از تهران به مقصد شهرستان‌ها حرکت می‌کردند، حامل صدها نامه از مظفرالدین شاه و درباریان بودند که خطاب به فئودال‌ها، مالکان مرتجع و مستبد و روسای ایلات شاهسون نوشته شده بود. در تمام نامه‌ها شاه طرفداران خود در ولایات را به ایجاد فتنه و آشوب تحریک می‌کرد. در خراسان به ترکمن‌ها یاد می‌داد که چگونه به شهرها و آبادی‌ها حمله کنند. در شیراز به قوام‌الملک دستور می‌داد که چگونه مردم فارس را بر ضدمشروطه خواهان تحریک کند، حتی شهرت داشت که شاه در خفا با ترکان عثمانی رابطه برقرار کرده است و آنها را تشویق به حمله به خاک ایران می‌کند و در همان حال که این کارها را انجام می‌داد، از فکر پایتخت هم غافل نبود و قوای نظامی خود را در مرکز برای وارد کردن ضربه نهایی آماده می‌کرد.»

- گزارش وزیر مختار بریتانیا در تهران به وزیر امورخارجه آن کشور

برگرفته از دنیای اقتصاد 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/گفته-ها-(5)/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/60663