فرصت تاریخی ۱۴۰۰ پیش روی تهران

 یکی، دو سال پیش بود که یک وبلاگ نویس فرانسوی در سفرنامه خود از ایران، تهران را شهری عجیب خواند. توصیف او از تهران حاوی نکات جالبی بود. «تهران شهری با دورنمایی از کوه های سفید و خیابان های مشجر است که گویی هر شهروند آن عینک های به غایت تیره رنگی به چشم دارند و زیبایی این شهر را نمی بینند.

اکثرا با خودروهای شخصی تردد می کنند و میزبان های ما هم در این شهر نه برنامه ای برای استفاده از حمل ونقل عمومی دارند و نه در پارکینگ های خانه هایشان دوچرخه هایی برای تردد در شهر، حتی مسیر های کوتاه در عصرهای پاییزی را قدم نمی زنند و با خودروهای شخصی یا تاکسی های غیر رسمی تردد می کنند.»

تصور تهران در سال ۱۴۰۰ در نگاه اول و بدون ارتقای شاخص های زیست پذیری این شهر می تواند در نوع خود نگران کننده باشد. طبق آمارهای رسمی شهر تهران در سال های اخیر بیش از ۹ میلیون جمعیت ساکن و حدود ۱۲میلیون جمعیت صبحگاه دارد و پیش بینی های خوشبینانه از افزایش جمعیت تهران تا سال ۱۴۰۰ نشان می دهد تهران در این سال ممکن است جمعیت ساکن ۱۲میلیون نفری و جمعیت صبحگاهی نزدیک ۱۵ میلیون نفری را تجربه کند. این آمار زمانی بیشتر معنا پیدا می کند که این داده وابسته را نیز مد نظر قرار دهیم که تهران از منظر جمعیتی بیست و پنجمین شهر دنیاست اما از نظر مساحت در رتبه ۱۲۰ قرار دارد. به این معنا که هیچ سنخیتی میان جمعیت شهر و مساحت تهران وجود ندارد. روند افزایش جمعیت تهران و سیاست های معیوب توسعه محوری در تهران در دهه های گذشته باعث شده این شهر در آستانه چالش های بزرگی از حیث اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد. در این وضعیت عمده برنامه ریزان اجتماعی و فرهنگی راه خروج از این وضعیت را جلب مشارکت های مردمی و اجتماعی در سیاست ها و برنامه های شهری می دانند.

سیاستی که چندسالی است در مدیریت شهری تهران مورد توجه قرار گرفته و تقویت رویکردهای اجتماعی و فرهنگی در شهرداری تهران می تواند چشم انداز بهتری را برای تهران ۱۴۰۰ ترسیم کند. در حوزه محیط زیست یکی از مهم ترین چالش های امروز تهران مدیریت پسماند است. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در تهران روزانه ۹ هزار تن پسماند اعم از خانگی و صنعتی تولید می شود که بیش از ۶۵ درصد آن پسماند تر است و باقی مربوط به پسماند خشک می شود. یکی از مهم ترین تصوراتی که می توان از تهران ایده آل در سال ۱۴۰۰ داشت، تفکیک پسماند از محل و فعال شدن شرکت های خصوصی و دانش بنیان در حوزه تفکیک زباله و بازیافت است. در واقع تهران بدون سیاست های درست و اثرگذار در حوزه مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۰ و با توجه به افزایش سالانه جمعیت می تواند چالش های بسیار زیادی داشته باشد. در حوزه حمل و نقل پاک، طبق آمارهای رسمی، نسبت تعداد ایستگاه های حمل ونقل عمومی به مساحت به عنوان یکی از شاخص های نفوذ حمل ونقل عمومی مطرح است. نسبت تعداد ایستگاه های مترو، به عنوان بخش انبوه و سریع سیستم حمل ونقل عمومی، به مساحت، در شهر تهران حدود ۶/ ۰ است. این در حالی است که در توکیو که توسعه شهری آن تا حد زیادی حمل ونقل عمومی -محور است، این عدد ۸/ ۳ و برای پاریس حدود ۵/ ۳ است. در صورت ساخت و بهره برداری کامل از خطوط ۶ تا ۱۰ مترو، این شاخص در تهران به ۳/ ۱ می رسد که از نصف مقدار نظیر برای شهرهای پاریس و توکیو هم کمتر است و نشان دهنده کمبود خطوط ریلی در تهران است.

در واقع وضعیت ایده آل در تهران در سال ۱۴۰۰ شهری است با خطوط ریلی و حمل و نقل عمومی و پاک که در نوع خود یکی از مهم ترین زیرساخت ها برای محدود کردن خودروهای شخصی است. در حوزه آسیب های اجتماعی جلب مشارکت نهادهای مدنی یکی از مهم ترین مسائلی است که می تواند زمینه ساز حل بلندمدت این مشکلات شود و تصور تهران بدون مشارکت نهادهای مدنی تصور پر چالشی است. در حوزه قلمروی عمومی شهر، شهرداری تهران در یکی، دو سال اخیر سیاست بازپس گیری قلمروی عمومی به نفع شهروندان را در پیش گرفته است. اتفاقی که می تواند میزان تعلق خاطر شهروندان به یک شهر را دو چندان کند، ظرفیت های گردشگری در یک بستر شهری را ارتقا دهد و شاخص های زیست پذیری و پویایی شهر تهران را بالا ببرد.

در واقع تصور تهران در سال ۱۴۰۰ بدون مشارکت شهروندان در شهر تهران تصور مطلوبی نیست. هم اکنون تجمیع برنامه ها و سیاست های مدیریت شهری تهران ذیل شعار «تهران شهری برای همه» یکی از دریچه هایی است که می توان از آن به تهران ۱۴۰۰ نگریست. تهرانی که در آن شهروندان نسبت به آنچه در شهر می گذرد حساس باشند، فساد را در ساختمان های شیشه ای و شفاف ریشه کن کنند، با زیرساخت های مناسب از حمل و نقل عمومی، مسیرهای دوچرخه سواری، پیاده روی و محدود کردن هرچه بیشتر خودروهای شخصی آسمان آبی تری برای تهران رقم بزنند و با تعاملات اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی بتوانند شاخص های زیست پذیری شهر را بالا ببرند و تهران در سال ۱۴۰۰ شهری مطلوب تر برای زندگی باشد.

تهران در سال ۱۴۰۰ با فرصت تاریخی روبه روست و جای آن دارد که در کنار تعریف اقدامات زیرساختی متنوع و گسترش همه جانبه حمل و نقل عمومی، رویدادهای متعددی با مشارکت عموم شهروندان برگزار شود تا معنای شهری برای همه در شروع قرن جدید پیش روی تهران بازنمایی و ترسیم شود. رسیدن به برند شهر تهران که شامل لوگو، رنگ و فونت اختصاصی این ابر شهر باشد و برگزاری فستیوال تهران که یک ماه فرهنگی و پر نشاطی را برای شهروندان این شهر رقم بزند و هر سال تکرار شود و در آن به بهترین های فیلم، تئاتر، موسیقی، شعر، داستان، تجسمی و... جایزه ای با عنوان و نشان تهران اهدا شود از آن دست برنامه هایی است که شاید بتواند قاب تهران در ۱۴۰۰ را ذیل شعار تهران، شهری برای همه ترسیم کرده و عینیت بخشد.

حسین گنجی
برگرفته از دنیای اقتصاد 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/فرصت-تاریخی-۱۴۰۰-پیش-روی-تهران/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/60703