آتش‌سوزی انزلی

روز دهم مرداد سال ۱۳۰۱ ه. ش محله «تازه آباد» انزلی آتش گرفت. ظاهرا یکی از خانه‌های این محله آتش گرفته و آتش به سرعت به خانه‌های مجاور نیز سرایت کرده بود. در جریان این اتفاق ۳۵ خانه طعمه آتش شد. مسوولان محلی در محل حادثه حاضر شدند اما به دلیل اینکه وسایل لازم و مناسب را برای اطفای حریق نداشتند از روس‌ها به این منظور کمک گرفتند و به کمک وسایل موجود در کشتی جنگی روسیه که در انزلی پهلو گرفته بود، کار اطفای حریق پس از سه ساعت به پایان رسید. چون این دومین آتش‌سوزی متوالی در انزلی بود، نظمیه در مورد احتمال عمدی بودن آن بررسی‌هایی را انجام داد و در این رابطه دو نفر نیز بازداشت شدند.

روز دهم مرداد سال ۱۳۰۱ ه.ش محله «تازه آباد» انزلی آتش گرفت. ظاهرا یکی از خانه‌های این محله آتش گرفته و آتش به سرعت به خانه‌های مجاور نیز سرایت کرده بود. در جریان این اتفاق ۳۵ خانه طعمه آتش شد. مسوولان محلی در محل حادثه حاضر شدند اما به دلیل اینکه وسایل لازم و مناسب را برای اطفای حریق نداشتند از روس‌ها به این منظور کمک گرفتند و به کمک وسایل موجود در کشتی جنگی روسیه که در انزلی پهلو گرفته بود، کار اطفای حریق پس از سه ساعت به پایان رسید. چون این دومین آتش‌سوزی متوالی در انزلی بود، نظمیه در مورد احتمال عمدی بودن آن بررسی‌هایی را انجام داد و در این رابطه دو نفر نیز بازداشت شدند.

دنیای اقتصاد

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/آتش‌سوزی-انزلی/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/61528