زنان در حمایت از شوستر

مورگان شوستر مستشار آمریکایی که برای مدتی ریاست خزانه‌داری ایران را برای اصلاح امور مالی کشور برعهده داشت، در کتاب خود به نام «اختناق در ایران» در زیر گزارش‌های مرتبط با بلوای نان و همچنین موضوع اولتیماتوم روسیه برای اخراجش، از نقش زنان ایرانی در عرصه اجتماعی با نوعی شگفتی یاد می‌کند و می‌نویسد: «زنان ایران از ١٩٠٧ به بعد با یک جهش، مترقی‌ترین (اگر نه رادیکال‌ترین) زنان جهان شده‌اند. اگر این سخن تصورات صدها ساله را دگرگون می‌سازد، چه باک زیرا حقیقت محض است.» وی همچنین به نقش و فعالیت زنان در انجمن‌هایشان پرداخته و البته هویت این زنان موضوعی است که برای او مکشوف نیست اما مشخص است که در این دوره رشته فعالیت‌هایی از سوی زنان آغاز شده است که توجه ناظران خارجی را برانگیخته است. او می‌نویسد: «نفوذ عظیم ولو پنهان زنان در امور کشور احساس می‌شد. تا امروز نه نام رهبران این گروه را می‌دانم و نه قیافه آنها را دیده‌ام اما به دفعات متعدد و به صدها طریق واقف شدم که از پشتیبانی پرشور و میهن‌پرستانه هزاران زن برخوردارم.»

برگرفته از دنیای اقتصاد 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/زنان-در-حمایت-از-شوستر/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/61821