هوا را سياسي نكنيد

به‌دنبال انتقاد برخي اعضاي شوراي شهر تهران از سازمان حفاظت محيط‌زيست به‌دليل آلودگي هواي پايتخت، معاون محيط‌ زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌ زيست گفت: خوب است كه اعضاي شوراي شهر به عنوان نمايندگان مردم اعلام كنند كه در چند سال اخير چه اقدامي براي كاهش آلودگي هواي پايتخت انجام داده‌اند؟ براي مثال آيا شوراي شهر تهران بودجه‌اي را براي نصب فيلتر دوده روي اتوبوس‌ها اختصاص داده است يا خير؟ به گزارش ايسنا اخيرا زهرا نژاد بهرام- عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران- ضمن تاكيد بر لزوم پاسخگويي سازمان حفاظت محيط‌ زيست در مورد چرايي آلودگي هوا اظهار كرده بود كه اين سازمان مسوول اصلي هواي پاك است اما مي‌بينيم كه درصدد توجيه برمي‌آيد و از مردم انتظار دارند. بايد بگويم اين سازمان هيچ‌وقت پاسخگو نيست و به دغدغه‌هاي نمايندگان در پارلمان محلي توجه نكرده و هيچ‌وقت پاسخ نداده است اما ما توقع داريم كه به انتظار از مردم براي كاهش آلودگي پايان دهد. مسعود تجريشي در گفت‌وگو با ايسنا ضمن انتقاد از شوراي شهر تهران اظهار كرد: سازمان حفاظت محيط‌ زيست همواره پاسخگوي دغدغه‌ها در زمينه آلودگي هوا بوده و برنامه‌هايي را براي دستگاه‌هاي اجرايي كشور مشخص كرده است. شوراي شهر تهران به‌راحتي مي‌تواند با پيگيري از اداره كل محيط‌ زيست استان تهران، محيط‌ زيست شهرداري تهران و يا حتي شركت كنترل كيفيت هوا از برنامه‌هاي ما براي كنترل آلودگي هوا مطلع شود. به‌ هرحال تاكيد بر اين است كه شوراي شهرمتشكل از نمايندگان منتخب مردم است و نبايد محفلي سياسي باشد. از سوي ديگر مساله آلودگي هوا نيز موضوعي مردمي است و نبايد با آن برخوردهاي سياسي شود. او در ادامه با اشاره به اقدامات اخير سازمان حفاظت محيط‌ زيست براي كاهش آلودگي هوا در كشور تصريح كرد: اين سازمان با همكاري دستگاه‌هاي مختلفي ازجمله شهرداري‌ها، وزارت كشور، وزارت نيرو و... سياهه انتشار آلودگي شهر تهران و چند كلانشهر ديگر كشور را تدوين، وظايف دستگاه‌هاي مختلف را در جهت كاهش آلودگي هوا مشخص، ميزان اثربخشي برنامه‌هاي مختلف و بودجه‌هاي مورد نياز را تعيين كرده است. معاون محيط‌ زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌ زيست با بيان اينكه ازنظر من سازمان محيط‌ زيست به عنوان دستگاه ناظر حتي فراتر از مسووليت‌هاي قانوني خود براي مديريت آلودگي هوا عمل كرده است،گفت: ما مسووليت خود را بسيار سنگين مي‌دانيم و سلامت مردم براي ما مهم است. خوب است كه اعضاي شوراي شهر به عنوان نمايندگان مردم اعلام كنند كه در چند سال اخير چه اقدامي براي كاهش آلودگي هواي پايتخت انجام داده‌اند؟ تجريشي در ادامه با اشاره به اينكه اين شورا تاكنون برنامه‌اي براي مديريت يا كنترل آلودگي هوا به ما ارايه نداده است، اظهار كرد: براي مثال آيا شوراي شهر تهران بودجه‌اي را براي نصب فيلتر دوده روي اتوبوس‌ها اختصاص داده است؟ برنامه اين شورا براي بازسازي و نوسازي اتوبوس‌هاي تهران بر اساس قانون هواي پاك تاكنون چه بوده است؟ معاون محيط‌ زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌ زيست افزود: در زمينه اجراي قانون هواي پاك سازمان حفاظت محيط‌ زيست ناظر است و بايد گزارش دهد كه دستگاه‌هاي مختلف چه اقداماتي را در راستاي اجراي اين قانون انجام داده‌اند. از اين ‌رو سامانه‌اي را طراحي و تمام شاخص‌هاي عملكرد براي دستگاه‌هاي مختلف در زمينه اجراي قانون هواي پاك را در آن قرار داده و امتيازبندي كرده‌ايم. به گفته او گزارش عملكرد دستگاه‌هاي مختلف كشور طي 6‌ماهه ابتدايي امسال در زمينه اجراي قانون هواي پاك تهيه و براي اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس‌جمهوري- نيز ارسال شده است. تجريشي با تاكيد بر اينكه از هر دستگاهي بايد براساس وظايف همان دستگاه پرسش شود، تصريح كرد: متاسفانه برخي از دستگاه‌ها با وجود اينكه وظايف مهمي براي اجراي قانون هواي پاك دارند اما به اين وظايف عمل نمي‌كنند و پاسخ ما را نيز براي تكميل گزارش دستگاه‌ها نداده‌اند. براي مثال صداوسيما كه وظيفه مهمي در جهت آموزش و فرهنگ‌سازي دارد در اين زمينه مشاركتي نكرده است. حتي ما مجدد به اين سازمان نامه زده‌ و از آنها پرسيده‌ايم كه در راستاي وظايف قانوني خود چه اقداماتي انجام داده‌ايد. معاون محيط‌ زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌ زيست با بيان اينكه ما بايد از عملكرد دستگاه‌ها براي اجراي قانون هواي پاك مطلع باشيم تا بتوانيم اطلاع‌رساني‌هاي لازم را انجام دهيم، اظهار كرد: قصد داريم تا انتهاي امسال گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي مختلف در اين زمينه تهيه و بررسي كنيم كه پس از يك سال از اجرايي شدن قانون هواي پاك كجاي مسير ايستاده‌ايم؟ به گزارش ايسنا طي سال ۹۷ اعضاي شوراي شهر تهران به خريد فيلتر دوده از محل اوراق مشاركت راي ندادند و موضوع «خريد فيلتر دوده» از رديف اين اعتبار حذف شد. عدم نصب فيلتر دوده روي اتوبوس‌ها سبب مي‌شود كه خروجي خودروهاي ديزل بدون هيچ گونه پالايشي وارد حلق مردم شود. علاوه بر اين همواره به شوراي شهر تهران به‌ دليل عدم اختصاص تسهيلات و اعتبار براي نوسازي اتوبوس‌ها انتقاداتي وجود داشت. تجريشي پيش از اين نيز اظهار كرده بود كه شوراي شهر تهران نه تنها بودجه فيلتر دوده را حذف بلكه از اختصاص تسهيلات و اعتبار براي نوسازي اتوبوس‌ها هم خودداري كرد. متاسفانه در حال حاضر هيچ گزينه‌اي براي اجراي مصوبات و قانون هواي پاك در تهران وجود ندارد كه مطمئن باشيم اين تحركات در كاهش آلودگي هواي تهران اثرگذار خواهد بود چون شوراي شهر تهران هيچ برنامه‌اي براي اين امر ارايه نداده و شهرداري تهران هم هيچ بودجه‌اي اختصاص نداده است.

روزنامه اعتماد

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/هوا-را-سياسي-نكنيد/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/62364