خودخواه آينده‌نگر

از زمان وگان شدنش با انتقادات شديدي مواجه شده بود. بسياري مخالفت او با استثمار و استفاده از محصولات حيواني را پشت پا زدن به سنت‌هاي فرهنگي و تاريخي مي‌دانستند. عده‌اي آن را حيوان‌پرستي مي‌شمردند و برخي آن را ترجيح حيوانات به انسان‌ها. در نگاه اطرافيانش، تبديل به جامعه‌ستيزي شده بود كه به دنبال دردسر مي‌گشت و ارزش انسان‌ها را زير سوال مي‌برد. برخي نگاه مثبت‌تري به مواضع فكري‌اش داشتند و صرفا او را از خودگذشته مي‌دانستند. اما در واقع، در وگان بودن او هم مي‌شد ردپاي نوعي خودخواهي را ديد. ديگران به دليل لذت غذا، راحتي و همسويي با جامعه به مصرف محصولات حيواني ادامه مي‌دادند. او هم اهداف خودخواهانه خودش را داشت و تنها تفاوت، در ابعاد زماني خودخواهي بود. او به دنبال نجات خود و همنوعانش از بحران‌هاي زيست‌محيطي و اجتماعي مي‌گشت. فهميده بود كه گرمايش جهاني، بيابان‌زايي، خشكسالي‌ها، سيل‌ها، آتش‌سوزي‌ها و بسياري از بحران‌هاي طبيعي ديگر با كاهش مصرف محصولات حيواني قابل مديريت هستند. فرزندي نداشت اما آينده فرزندان ديگران برايش مهم بود. با ادامه بحران‌هاي طبيعي، زندگي خود او و نسل‌هاي آينده در معرض مخاطرات بيشتري قرار مي‌گرفت. حتي بر خلاف اتهامات ديگران، بخشي از وگان بودنش را به دليل اهداف اجتماعي مي‌دانست. مراكز پرورش و كشتار حيوانات، باغ‌هايي سرسبز نبودند كه كاركنان آنها لذت زندگي را درك كنند. بسياري از آنها تحت تاثير فضاي متعفن و ديدن هر روزه خون و زجر حيوانات، به مشكلات روحي دچار مي‌شدند؛ ضمن آنكه حتي از نظر فيزيكي هم يكي از بدترين مشاغل موجود را داشتند. سرطان، بيماري‌هاي قلبي، ديابت و حتي بسياري از پاندمي‌ها مثل كرونا و ابولا و آنفلوآنزا از صنايع حيواني نشات گرفته بودند. تفاوت او با ديگران آن بود كه اهميت به اجتماع را از اين ابعاد هم مي‌ديد.

مهدي نيكوئي

 

روزنامه اعتماد

 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/خودخواه-آينده‌نگر/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/62694