تسلیت

جناب آقای مهندس نادر ناصر المعمار
عضو محترم هیئت امنای انجمن  مفاخر معماری ایران
با نهایت تاثرو تاسف درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم .

 

انجمن مفاخر معماری ایران

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/تسلیت/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/62723