راه‌اندازی اداره میراث فرهنگی در آق قلا/ لزوم تسریع در بازسازی پل تاریخی

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/اداره-میراث-فرهنگی-آق-قلا/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/7753