کتاب معماری معاصر ایران - نوشته‌ی دکتر وحید قبادیان

گزارش زیر در ادامه‌ی جلسه‌ای که در دفتر مجله‌ی "طراح" با حضور چند نفر از متخصصان تاریخ معماری و مرمت، در تاریخ 92/03/08 صورت گرفت، نتیجه این شد که اشتباهاتی که در کتاب "معماری معاصر ایران" نوشته‌ی دکتر وحید قبادیان، به تحریر آمده است، اصلاح آنها به اینجانب واگذار شد که با مقدمه و مأخره‌ای جهت اطلاع و تصحیح در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

مقدمه                                                                                       

 من فکر میکنم در هر زمانی هر شخصی کتابی را بنویسد یا مطالب متعددی را به نگارش در آورد کار مفیدی انجام داده است جالب بودن مفید بودن خوب یا بد بودنش به عهده استفاده کنندگان است. 

یک موقع کتاب برای دانش آموزان مفید است زمانی دیگر کتابی برای دانشجویان همان رشته جالب است ولی بیشتر اتفاق می‌افتد که نگارنده کتابی را جهت استفاده کنندگان خاصی به تحریر می‌آورد مثل کتاب‌های کنکور، بنابراین، این کتاب می تواند پرفروش ترین کتابهای سال تلقی شود.

دکتر قبادیان برای جمع‌آوری و نگارش کتاب "معماری معاصر ایران" واقعا زحمت زیادی را متحمل شده است تاریخ نویسی آنهم برای مسایل ملموس و قابل رویت کار آسانی نیست چون یا نویسنده خود در آن زمان ها زندگی کرده و فعالیت داشته است یا اینکه از لابلای کتابهای دیگران مطالب مربوط به زمانهای گذشته را جمع آوری و بصورت کتاب در آورده و گذشته را به بحث‌های مثبت و منفی کشیده است و روی هر شیئی یا هر ساختمان یا نهادها و عقاید و باورها نقد و گفتگو کرده است.  

ولی آنچه که ملموس و دیدنی نیست روح زمانه است که برداشت هر فرد چه آن زمان را احساس کرده و در فعالیت‌ها شرکت داشته یا فقط بصورت روایت و حکایت از تفکرات دیگران از روح زمانه های پیشین برداشت هایی کرده است، نگارش آن مشکل می شود. به هر حال من فکر می کنم آنچه که در آین کتاب آمده است هم تاریخ نگاری است و هم  جدول بندی‌هایی است که مورد استفاده دانشجویان می‌تواند قرار گیرد.

آرت دکو

   پیش از آنکه به تحلیل در مورد سبک "آرت دکو" بپردازیم، لازم است دوران‌هایی که این سبک در مقابل سبک‌های دیگری که در جریان بودند ،قرار گرفت را در نظر بگیریم، بدون شناخت دورانی که آرت دکو در فرانسه و سپس در سایر کشورها گسترده شود یا متولد گردد،شایسته نیست که کارهایی که در سرزمینی مثل ایران ساخته و ظاهر گشته است را بدون پشتوانه اجتماعی-فرهنگی آن ،به سبک های فراگیر در سرزمین های دیگر نسبت داد ،آنهم با تفاوت زمانی زیاد.آرت دکو بعد از مکتب "نئوباروک"و "فلورال"، آرت نوو در زمان خود مکتبی بود هندسی جدید که تحولی در ساده گرایی را در زمان بعد از جنگ جهانی اول به ظهور رساند.

مینیمالیسم

آنچه می بینید همان چیزیست که می بینید... 

مینیمالیسم یک مکتب هنری خالی از پیچیدگی‌های فلسفی و یا شبه‌ فلسفی است. ویژگی این هنر که موجب شده چنین برداشتی از فلسفه آن به وجود آید استفاده از المان‌های اصلی و ضروری و حذف سایر چیزهایی است که ممکن است بار تجملاتی داشته، مینیمالیسم در فلسفه معتقد است که معدود نیازهای انسانی برای زندگی کافی است. افرادی که پیرو اینگونه تفکری هستند در سادگی زندگی می کنند و ساده تر از دیگران می‌توانند خود را خوشبخت احساس کنند .          

من بخاطر اینهمه زحمت و تلاشی که دکتر قبادیان در زمینه جمع‌آوری اطلاعاتی که در مورد معماری بناهای چندین دهه اخیر انجام داده اند ارزش میگذارم چون بهر صورت مورد استفاده ی درصد زیادی از جامعه ما قرار خواهد گرفت، وآنچه را هم به اشتباه آمده است به بحث گذاشته میشود، ولی ایشان یک روند بسیار مهم و باارزشی را که در مناسبات حرفه ای وجود دارد در نظر نگرفته و یک تنه به سوی نگارش و تحقیق معماری ایران رفته اند.                                 

گیدئون در کتاب" فضا،زمان و معماری"-خود با بیشتر پیشکوت زمان آشنایی و رابطه داشته است، آنچه را که نوشته با مشورت آنها بوده است.

لئوناردو بنه ولو - در کتاب تاریخ معماری مدرن- قریب ده سال با گروه خود همزمان با استادان معماری مدرن نه فقط در تماس بوده بلکه در فضا،جو و محیط اجتماعی-فرهنگی که در جریان بوده زندگی کرده و بخوبی مسایل اجتماعی، صنعتی و فرهنگ معماری زمان را درک کرده است. 

"کنت فرامپتون" روند تحولات در معماری انگلیس را در زمان ایجاد و تغییر مشاهده کرده است همچنین "وینست اسکالی" در کتاب-تاریخ معماری مدرن.  

در سال 1351 در ایران هم در زمینه "پنجاه سال معماری معاصر ایران" پژوهشی انجام گرفته شد که ، نتیجه این پژوهش در سال 1353 در شماره هشت مجله " جامعه نوین" توسط اینجانب به چاپ رسید.

در انتها چنین بر می آید که به نگارش در آوردن رویدادهای گذشته می تواند شروع فعالیت هایی برای آینده باشد، چه زیباست اگر آنهایی که به نگارش روی می‌آورند از کسانی که در زمانهای دور در همیین زمینه فعالیت هایی داشته اند یا تحقیق و پژوهش هایی را در گوشه و کنار در روزنامه‌ها و مجلات و در نهایت بصورت سخنرانی ها به نمایش گذاشته‌اند را به فراموشی نسپرده و نه فقط آنها را گرامی پندارند و به نیکی یاد کنند که اگر آنها پیشکسوتان در همین زمینه بوده اند حرمت و منزلت آنها را قدر دانسته و پژوهش های خود را ادامه راهی که گذشتگان باز کرده اند قرار دهند تا بدین وسیله علاوه بر اینکه پیشکسوتان را ارج و حرمت گذارند ارزش کار و تلاش خود را نیز بالا برند.

سیروس باور

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/معماری-معاصر-ایران/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/8240