کتاب اندیشه معماران معاصر ۲

اندیشه معماران معاصر ۲

پیشگفتار کتاب

جلد اول کتاب اندیشه معماران معاصر ایران در تابستان 1389 از چاپ بیرون آمد و مورد استقبال قرار گرفت، شاید از آن رو که در زمینه ضبط و ثبت تفکر و جهان بینی صاحب نظران حوزه معماری و شهرسازی، پیش ازاین اقدام چندانی صورت نگرفته بود و دغدغه آب و نان و گرفتار شدن در روزمره گی، پرداختن به صاحبان اندیشه در این حرفه را، کاری غیرضروری و گاه عبث می نمود.

در اوائل دهه هفتاد که تاسیس کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران را به اتفاق چند نفر از دوستان علاقمند، پی ریزی و پیگیری می کردیم، یکی از ده ها ایده برای معرفی معماری کشورمان، آشنایی با بزرگان این حرفه بود که در برنامه های مختلف، گاه انسجام یافته و گاه متفرق، تجلی یافت. از آن جمله انجام گفتگو ها و مصاحبه های تخصصی و دوستانه، برگزاری نشست ها و همایش ها، بزرگداشت ها و غیره بودند. انتشار خبرنامه دو صفحه ای که در اندک مدت بصورت مجله ای تخصصی جای خود را در جامعه آن روز معماری باز کرد و تریبونی شد برای ایده پردازان و معرفی صاحب نظران این حوزه. بعد از آن فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگر نیز به تأسی، سعی در ایجاد تشکل های مشابه کردند که تا به امروز این تلاش همچنان ادامه دارد. اما چاپ کتابی مستقل برای معرفی اندیشه معماران و شهرسازان معاصر ایران تا سال 1389 به تعویق افتاد و این نه از کم همتی، بلکه افزون بر آن، به توان مالی نداشته ای بر می گشت که معمولا همه سازمان های مردم نهاد از آن گلایه دارند. در کشور ثروتمندی که ثروت در بخشی از آن چنان چمبره می زند که گوئی میراث بر حق ! عده ای است و در بخش های دیگر سرابی است برای صاحبان اندیشه!

بگذاریم و بگذریم که بعد از آن نه توان مالی بود، نه دل و دماغی، تا رصد قافله ای که در گذر زمان به تدریج از تعداد آن کم می شد. (بی آنکه، از اندیشه هایشان ردی در جامعه حرفه ای باقی بماند)، ما را بر آن داشت که مرده و مانده، این کار را ادامه دهیم و به مصداق "به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل"، جلد دوم را، این بار به همت دوست جوان و دانشجوی علاقمند، آقای علیرضا عظیمی و گروهشان به چاپ برسانیم. هم زمان و خیلی پیش از ایشان دو گروه، مجلدات دیگر را در دست تهیه داشتند که در آخر به عهدشان وفا نکردند و کارها نیمه تمام ماند! عهدی است که در آن وفای به عهد کیمیا است.

اما اندیشه های انسان و ارزش های آن بخش اجتناب ناپذیر زندگی اوست. موضوعات ارزشی، همچون نگرش ها، اهداف، انگیزه ها و مقاصد و غایات انسانی از نهادهای دیرپای زندگی و حیات معنوی انسان هستند. از دید بسیاری، یافتن اصول کلی که راهنمای عمل انسان باشد (به ویژه در مسائل حرفه ای و اجتماعی) حیاتی و حائز اهمیت بسیار است. گرچه برخی دیگر این موضوع را انکار کرده واصولا بحث ارزشها را بحثی عینی یا واقع گرایانه و به اصطلاح رئالیستی نمی دانند و طرح ارزش ها در اندیشه پژوهی را کاری ناروا می شمارند و معتقدند انسان می تواند بدون درگیر کردن خود با مسائل اجتماعی فرهنگی عصر خود، هنرآفرین باشد و در مباحث معرفتی و پژوهشی از ارزشها دوری گزیند. به عبارت دیگر هنر صحیح را هنری می دانند که از بیان خوبی و بدی و قضاوت پرهیز کند و اندیشه اش تنها جنبه تحلیلی و توصیفی داشته باشد.

اندیشه معماران معاصر ۲

کتاب حاضر که حاصل گفتگو با چهارده نفر از صاحب نظران در حوزه معماری و شهرسازی است، علیرغم محدودیت ها توانسته است گوشه ای از نگرش و ارزش گذاری در اندیشه های بارور معاصر در این حوزه را به قلم تحریر درآورد. جا دارد از تلاش آقای مهندس علیرضا عظیمی و همکاران ارجمندشان در انجام مصاحبه ها و تدوین کتاب تشکر نماید. دو مصاحبه با آقایان دکتر محمدمهدی محمودی و مهندس کارلین عیشو نژادیان توسط آقای شراگیم شهابی انجام گرفته که بدینوسیله از ایشان قدردانی می شود. همچنین از موسسه مطالعاتی فرزان زهرا حقیقی و موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر که با حمایت خود، نشر این اثر را امکان پذیر نمودند و نیز کلیه عزیزانی که انجمن مفاخر معماری ایران را در این راه یاری داده اند، قدردانی می نمایم.

 

 

سید علیرضا قهاری
انجمن مفاخر معماری ایران - دی ماه 1392

 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/اندیشه-معماران-معاصر-۲/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/9275